2015-03-19 16:46

2015-03-19 16:46

KLUBBAT: Teknik- och fastighetsnämnden

Karlstad

Planerar för ny bro över älven

En ny detaljplan ska tas fram för att bygga en rondell vid korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden och en ny bro över den västra älvgrenen. Bron är planerad att gå från ett läge strax norr om Kartberget och över till Sommarro där den ansluter vid den nordliga delen av flygplatsens gamla landningsbana.

Bron över älven blir allt mer nödvändig för att avlasta trafiken i centrum. Samtidigt sker planering och byggnation av nya områden på ett flertal platser i sydvästra delen av Karlstad, bland annat i Grundviken och på Jakobsberg.

Ska utreda utsiktstorn

I ett medborgarförslag föreslår en privatperson att kommunen bör bygga ett utsiktstorn på Jäverön. Förslaget är vid Fantviken för att förbättra utsiktsmöjligheterna över skärgården. En utredning ska nu göras och bygget kan godkännas kan det bli av 2016.

Klagar på parkeringssituationen

Allt fler boende klagar på långtidsparkerade bilar främst kring Centralsjukhuset men även på Norrstrand/Sundsta och Herrhagen. Parkeringsproblematiken gäller både konflikten mellan boende- och arbetsparkering men även med ärende- och besöksparkering. Det upplevs helt enkelt som att tillgängliga parkeringar på allmän plats inte räcker till för att täcka alla behov.

Nu ska en utredning av parkeringssituationen i de berörda områdena göras.

Rondell ska öka säkerheten

Eftersom riksväg 63 mellan Karlstad och Vallargärdet ska byggas om till 2+1-väg ska även korsningen in till Höjdgatan som leder till Hotel Gustaf Fröding och OK-macken uppgraderas. Den är i dag olycksbelastad. Därför ska en ny detaljplan för det aktuella området tas fram.

Sedan tidigare pågår det ett detaljplanearbete för att bygga en bytespunkt för kollektiv- och persontrafik lite längre norrut på 63:an. Höjdgatans nuvarande anslutning ska därför flyttas till den planerade rondellen vid den nya bytespunkten.

Avtal för nya bostäder

Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt tre samarbetsavtal för kommande bostadsprojekt. Det handlar om Lundbergs och HSB Värmlands produktion av cirka 140 nya lägenheter vid de gamla garagen i Haga och KBAB:s planer att bygga ett punkthus vid Karmgatan på Våxnäs där en panncentral tidigare låg samt ett vid Gruvplan på Gruvlyckan.

Planerar för ny bro över älven

En ny detaljplan ska tas fram för att bygga en rondell vid korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden och en ny bro över den västra älvgrenen. Bron är planerad att gå från ett läge strax norr om Kartberget och över till Sommarro där den ansluter vid den nordliga delen av flygplatsens gamla landningsbana.

Bron över älven blir allt mer nödvändig för att avlasta trafiken i centrum. Samtidigt sker planering och byggnation av nya områden på ett flertal platser i sydvästra delen av Karlstad, bland annat i Grundviken och på Jakobsberg.

Ska utreda utsiktstorn

I ett medborgarförslag föreslår en privatperson att kommunen bör bygga ett utsiktstorn på Jäverön. Förslaget är vid Fantviken för att förbättra utsiktsmöjligheterna över skärgården. En utredning ska nu göras och bygget kan godkännas kan det bli av 2016.

Klagar på parkeringssituationen

Allt fler boende klagar på långtidsparkerade bilar främst kring Centralsjukhuset men även på Norrstrand/Sundsta och Herrhagen. Parkeringsproblematiken gäller både konflikten mellan boende- och arbetsparkering men även med ärende- och besöksparkering. Det upplevs helt enkelt som att tillgängliga parkeringar på allmän plats inte räcker till för att täcka alla behov.

Nu ska en utredning av parkeringssituationen i de berörda områdena göras.

Rondell ska öka säkerheten

Eftersom riksväg 63 mellan Karlstad och Vallargärdet ska byggas om till 2+1-väg ska även korsningen in till Höjdgatan som leder till Hotel Gustaf Fröding och OK-macken uppgraderas. Den är i dag olycksbelastad. Därför ska en ny detaljplan för det aktuella området tas fram.

Sedan tidigare pågår det ett detaljplanearbete för att bygga en bytespunkt för kollektiv- och persontrafik lite längre norrut på 63:an. Höjdgatans nuvarande anslutning ska därför flyttas till den planerade rondellen vid den nya bytespunkten.

Avtal för nya bostäder

Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt tre samarbetsavtal för kommande bostadsprojekt. Det handlar om Lundbergs och HSB Värmlands produktion av cirka 140 nya lägenheter vid de gamla garagen i Haga och KBAB:s planer att bygga ett punkthus vid Karmgatan på Våxnäs där en panncentral tidigare låg samt ett vid Gruvplan på Gruvlyckan.