2015-03-18 19:07

2015-03-18 19:12

Miljardsatsning som ger miljövinst

KARLSTAD: Oljan försvinner med nya kraftvärmeverket

(TEXT+TV) Den är Karlstads kommuns enskilt största investering någonsin.
Nu är Karlstads energis nya kraftvärmeverk invigt.
– Det här är något vi ska vara stolta över, säger kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M).

Det har gått nästan fem år sedan planeringen började. På onsdagen stod Karlstads energis styrelseordförande Åke Pettersson Frykberg (MP) och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (S) för en ny typ av ”bandklippning” vid Hedenverket.

Ett skynke flyttades från en hög med träflis till ett oljefat. Det är det hela bygget handlar om.

– Nu fasar vi ut den sista fossila oljan ur produktionen och kan stoltsera med en anläggning med ett helt klimatsmart system, säger Åke Pettersson Frykberg.

Lokalt träbränsle

– Nu slipper vi importera olja från andra länder. I stället kan vi köpa lokalt träbränsle till vårt system.

Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket kommer varje år att producera cirka 365 gigawattimmar fjärrvärme och 165 gigawattimmar el.

Driftkostnaderna sänks samtidigt som den förnybara elproduktionen fördubblas. Bygget säkrar också leverans av fjärrvärme och öppnar för att ansluta fler än dagens cirka 5 000 fjärrvärmekunder.

– Karlstads energi är i dag ett av de världsledande bolagen vad gäller förnybar energi, säger Åke Pettersson Frykberg.

Bygget av kraftvärmeverket är Karlstads kommuns största investering någonsin. Det har kostat drygt 900 miljoner kronor. Det är ändå – tack vare lågkonjunkturen – nästan 150 miljoner kronor mindre än beräknat.

Politiken överens

Kommunalrådet Per-Samuel Nisser var en av dem som talade under invigningen:

– Alla partier har stått bakom det här, vi har hela tiden varit överens om att det här är bra för Karlstad. Det är bra för miljön, bra för energiproduktionen, bra för ekonomin och bra för framtidstron i Karlstad.

– Det här är något mycket positivt, och något vi ska vara stolta över, säger Per-Samuel Nisser.

Även energiminister Ibrahim Baylan pratade om framtidstro.

– Det är sådana här satsningar som möjliggör för våra samhällen att kunna växa utan att förstöra den miljö vi har, säger han.

I framkant

Karlstads energis vd, Mats Preger:

– Det är en satsning som placerar Karlstad i framkant. Vi ligger långt före i de nationella planerna vad gäller utsläpp och förnybar energi.

Men en effektivare anläggning innebär inte sänkta kostnader för Karlstads energis kunder. Så här svarar Mats Preger på frågan om priserna nu blir lägre:

– Det är det vi jobbar för. Att hålla nere kostnaderna ger bättre förutsättningar att hålla låga priser.

Så priserna kommer inte att sänkas?

– Inte nu, men det kan komma senare.

Det har gått nästan fem år sedan planeringen började. På onsdagen stod Karlstads energis styrelseordförande Åke Pettersson Frykberg (MP) och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (S) för en ny typ av ”bandklippning” vid Hedenverket.

Ett skynke flyttades från en hög med träflis till ett oljefat. Det är det hela bygget handlar om.

– Nu fasar vi ut den sista fossila oljan ur produktionen och kan stoltsera med en anläggning med ett helt klimatsmart system, säger Åke Pettersson Frykberg.

Lokalt träbränsle

– Nu slipper vi importera olja från andra länder. I stället kan vi köpa lokalt träbränsle till vårt system.

Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket kommer varje år att producera cirka 365 gigawattimmar fjärrvärme och 165 gigawattimmar el.

Driftkostnaderna sänks samtidigt som den förnybara elproduktionen fördubblas. Bygget säkrar också leverans av fjärrvärme och öppnar för att ansluta fler än dagens cirka 5 000 fjärrvärmekunder.

– Karlstads energi är i dag ett av de världsledande bolagen vad gäller förnybar energi, säger Åke Pettersson Frykberg.

Bygget av kraftvärmeverket är Karlstads kommuns största investering någonsin. Det har kostat drygt 900 miljoner kronor. Det är ändå – tack vare lågkonjunkturen – nästan 150 miljoner kronor mindre än beräknat.

Politiken överens

Kommunalrådet Per-Samuel Nisser var en av dem som talade under invigningen:

– Alla partier har stått bakom det här, vi har hela tiden varit överens om att det här är bra för Karlstad. Det är bra för miljön, bra för energiproduktionen, bra för ekonomin och bra för framtidstron i Karlstad.

– Det här är något mycket positivt, och något vi ska vara stolta över, säger Per-Samuel Nisser.

Även energiminister Ibrahim Baylan pratade om framtidstro.

– Det är sådana här satsningar som möjliggör för våra samhällen att kunna växa utan att förstöra den miljö vi har, säger han.

I framkant

Karlstads energis vd, Mats Preger:

– Det är en satsning som placerar Karlstad i framkant. Vi ligger långt före i de nationella planerna vad gäller utsläpp och förnybar energi.

Men en effektivare anläggning innebär inte sänkta kostnader för Karlstads energis kunder. Så här svarar Mats Preger på frågan om priserna nu blir lägre:

– Det är det vi jobbar för. Att hålla nere kostnaderna ger bättre förutsättningar att hålla låga priser.

Så priserna kommer inte att sänkas?

– Inte nu, men det kan komma senare.

Fyra år sedan beslutet

Så här har tidplanen sett ut för bygget av Heden Etapp 3.

Höst 2010: Planerna på ett nytt kraftvärmeverk presenteras och förstudie inleds.

Vinter 2011: Kommunfullmäktige i Karlstad beslutar om ett bygge. Kostnaden för kraftvärmeverket budgeteras till drygt en miljard kronor.

Vår 2012: Karlstads energi tar investeringsbeslut.

Sommar 2012: Kontrakt skrivs. Tillverkare av pannan blir den österrikiska koncernen Andritz.

Höst 2012: Vid en pressträff på Hedenverket tas ett första symboliskt spadtag.´

2012-2014: Byggnation.

Höst 2014: Kraftvärmeverket är färdigt och redo att tas i bruk. Kostnaden: drygt 900 miljoner kronor, nästan 150 miljoner lägre än beräknat.

Vår 2015: Invigning.

Källa: Karlstads energi och NWT arkiv