2015-03-18 19:27

2015-03-18 19:27

KLUBBAT: Stadsbyggnadsnämnden

KARLSTAD

Bygglov för Skeppet

På onsdagen gav stadsbyggnadsnämnden fastighetsbolaget Klövern bygglov för deras nya kontorshus Skeppet som ska uppföras i Inre hamn.

– Nämnden var enig om att ge dem bygglov. Kritiken från grannarna gäller detaljplanens utformning, men vi har i dag bara tagit beslut om att säga ja eller nej till bygglovet, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Ny plan för Stadshuset

Kommunen är på väg att lämna Stadshuset. I augusti flyttar flera förvaltningar in i Lundbergs nya kontorshus i Inre hamn. Därför ska en ny plan tas fram för Stadshuset som gör det möjligt att ändra användningen.

– Endera säljer vi eller behåller lokalerna. En idé är att bygga om till studentboenden. Planen ska även se över möjligheten att återuppföra några gamla gårdshus på baksidan, säger Peter Kullgren.

Bostäder i Skattkärr

En ny detaljplan ska tas fram för Skattkärrs centrum. Tanken är att utveckla området och skapa förutsättningar för nya bostäder vid Konsum. Bland annat är KBAB intresserat av att bygga seniorbostäder.

Lägenheter på Kartberget

Trivselhus får bygglov för att uppföra åtta flerfamiljshus med sammanlagt 32 lägenheter på Kartberget i Karlstad. Husen ska byggas med fyra lägenheter i varje huskropp.

Får bygglov för radhus

Sex radhus med totalt 22 bostäder vill bostadsrättsföreningen Björkdungen bygga på fastigheten Kolmilan 9 på Stockfallet i Karlstad. På onsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden bygglovet.

200 bostäder vid Edsgatan

Detaljplanen för Stockfallet nordost har nu antagits. Den möjliggör nu byggande av drygt 200 bostäder. Det handlar om villor, parhus och radhus intill och söder om Edsgatans gård.

Vill bygga på Våxnäs

KBAB vill bygga ett nytt bostadshus på Våxnäs. På tomten låg förr en panncentral. Ett fyra, fem våningar högt flerfamiljshus är aktuellt. Planarbetet inleds snart.

Ny rondell namngiven

Tingvallarondellen blir namnet på den nya rondellen i korsningen Östra Torggatan/Norra Strandgatan.

Bygglov för lager

Löfbergs får bygglov för sitt nya lager i Välsviken. Det blir 5 690 kvadratmeter.

Bygglov för Skeppet

På onsdagen gav stadsbyggnadsnämnden fastighetsbolaget Klövern bygglov för deras nya kontorshus Skeppet som ska uppföras i Inre hamn.

– Nämnden var enig om att ge dem bygglov. Kritiken från grannarna gäller detaljplanens utformning, men vi har i dag bara tagit beslut om att säga ja eller nej till bygglovet, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Ny plan för Stadshuset

Kommunen är på väg att lämna Stadshuset. I augusti flyttar flera förvaltningar in i Lundbergs nya kontorshus i Inre hamn. Därför ska en ny plan tas fram för Stadshuset som gör det möjligt att ändra användningen.

– Endera säljer vi eller behåller lokalerna. En idé är att bygga om till studentboenden. Planen ska även se över möjligheten att återuppföra några gamla gårdshus på baksidan, säger Peter Kullgren.

Bostäder i Skattkärr

En ny detaljplan ska tas fram för Skattkärrs centrum. Tanken är att utveckla området och skapa förutsättningar för nya bostäder vid Konsum. Bland annat är KBAB intresserat av att bygga seniorbostäder.

Lägenheter på Kartberget

Trivselhus får bygglov för att uppföra åtta flerfamiljshus med sammanlagt 32 lägenheter på Kartberget i Karlstad. Husen ska byggas med fyra lägenheter i varje huskropp.

Får bygglov för radhus

Sex radhus med totalt 22 bostäder vill bostadsrättsföreningen Björkdungen bygga på fastigheten Kolmilan 9 på Stockfallet i Karlstad. På onsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden bygglovet.

200 bostäder vid Edsgatan

Detaljplanen för Stockfallet nordost har nu antagits. Den möjliggör nu byggande av drygt 200 bostäder. Det handlar om villor, parhus och radhus intill och söder om Edsgatans gård.

Vill bygga på Våxnäs

KBAB vill bygga ett nytt bostadshus på Våxnäs. På tomten låg förr en panncentral. Ett fyra, fem våningar högt flerfamiljshus är aktuellt. Planarbetet inleds snart.

Ny rondell namngiven

Tingvallarondellen blir namnet på den nya rondellen i korsningen Östra Torggatan/Norra Strandgatan.

Bygglov för lager

Löfbergs får bygglov för sitt nya lager i Välsviken. Det blir 5 690 kvadratmeter.