2015-03-18 20:28

2015-03-18 20:38

Inga bostäder vid Vänern

KARLSTAD: Irländskt bolag väljer att bara satsa på industri på norra Zakrisdal

Det irländska bolaget Táin swedish property hade planerat för 400 bostäder på norra Zakrisdal. Men i den nya detaljplanen har de försvunnit.
– Vi har valt att koncentrera oss på att utveckla industriområdet. Det blir en både billigare och enklare lösning, säger Desmond Quigley.

I höstas presenterade Karlstads kommun och det irländska riskkapitalbolaget Táin swedish property planerna för norra Zakrisdal. De innefattade cirka 400 nya bostäder, mestadels lägenheter i området. Dessutom ville man etablera 10 000 kvadratmeter nya industrilokaler.

Företag blir kvar

När nu detaljplanen ställs ut för granskning finns det inte längre några bostäder kvar. Enligt Desmond Quigley, projektledare hos det irländska bolaget finns det flera förklaringar till det.

– Det blir både billigare och enklare att koncentrera på att enbart utveckla dagens industriområde. Det gör att vi kan behålla dagens stora industribyggnad Z47 intakt och de företag som finns där kan vara kvar, säger han.

Riktade kritik

Táin swedish property fick hård kritik från företagen som skulle tvingas flytta till när Z47 skulle omvandlas till ett service- och kulturnav för de boende. Men så blir det alltså inte, men Bodycote Ytbehandling hann redan lämna Karlstad innan det irländska bolaget ändrade sig.

Länsstyrelsen har riktat hård kritik mot planerna på bostäder på norra Zakrisdal, bland annat på grund av den förorenade marken, buller och risken för köer ut mot Bergvik och E18.

– Självklart är det saker som vi har vägt in i vårt beslut. Nu behöver vi inte satsa lika mycket på infrastrukturen i och med att vi slipper gång- och cykelvägar och dessutom blir trafiken inte lika stor jämfört med om vi även hade satsat på bostäder.

Vad innebär det här för bostadsutvecklingen på södra Zakrisdal som ni också äger?

– Där har vi tillåtelse att bygga upp till 1 000 bostäder, men så många blir det inte. Då blir inte området attraktivt. Den planen har vi dock ännu inte börjat jobba med, säger Desmond Quigley.

– Det hade varit ett bra tillskott med bostäder här och läget är fint, men det är ändå bra att det blir mer industriytor. Vi badar ju inte i verksamhetsmark, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

I höstas presenterade Karlstads kommun och det irländska riskkapitalbolaget Táin swedish property planerna för norra Zakrisdal. De innefattade cirka 400 nya bostäder, mestadels lägenheter i området. Dessutom ville man etablera 10 000 kvadratmeter nya industrilokaler.

Företag blir kvar

När nu detaljplanen ställs ut för granskning finns det inte längre några bostäder kvar. Enligt Desmond Quigley, projektledare hos det irländska bolaget finns det flera förklaringar till det.

– Det blir både billigare och enklare att koncentrera på att enbart utveckla dagens industriområde. Det gör att vi kan behålla dagens stora industribyggnad Z47 intakt och de företag som finns där kan vara kvar, säger han.

Riktade kritik

Táin swedish property fick hård kritik från företagen som skulle tvingas flytta till när Z47 skulle omvandlas till ett service- och kulturnav för de boende. Men så blir det alltså inte, men Bodycote Ytbehandling hann redan lämna Karlstad innan det irländska bolaget ändrade sig.

Länsstyrelsen har riktat hård kritik mot planerna på bostäder på norra Zakrisdal, bland annat på grund av den förorenade marken, buller och risken för köer ut mot Bergvik och E18.

– Självklart är det saker som vi har vägt in i vårt beslut. Nu behöver vi inte satsa lika mycket på infrastrukturen i och med att vi slipper gång- och cykelvägar och dessutom blir trafiken inte lika stor jämfört med om vi även hade satsat på bostäder.

Vad innebär det här för bostadsutvecklingen på södra Zakrisdal som ni också äger?

– Där har vi tillåtelse att bygga upp till 1 000 bostäder, men så många blir det inte. Då blir inte området attraktivt. Den planen har vi dock ännu inte börjat jobba med, säger Desmond Quigley.

– Det hade varit ett bra tillskott med bostäder här och läget är fint, men det är ändå bra att det blir mer industriytor. Vi badar ju inte i verksamhetsmark, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).