2015-03-12 20:51

2015-03-12 20:51

Framgångar för Karlstadsforskning

KARLSTAD

Karlstads universitet är framgångsrikt i EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020.

Av 20 forskningsprojekt har sju beviljats pengar från programmet. Det blir 35 procent vilket kan jämföras med EU-snittet på 11 procent.

– Våra forskare är väl förberedda, har goda idéer och förstår effekten deras forskning har på samhället, säger Éamonn McCallion, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

– Vikten av att kunna förklara forskningsprojektets nytta för näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället kan inte överskattas. Till detta kommer att satsningen på starka och excellenta forskningsmiljöer nu börjar märkas.

Bland annat kommer datavetenskapen vid universitetet att under våren 2015 starta fyra nya forskningsprojekt med finansiering genom Horisont 2020.

Horisont 2020 är EU:s senaste forskningsprogram som lanserades i januari 2014. Totalt finns 80 miljarder euro att fördela till forskning och innovation.

Av 20 forskningsprojekt har sju beviljats pengar från programmet. Det blir 35 procent vilket kan jämföras med EU-snittet på 11 procent.

– Våra forskare är väl förberedda, har goda idéer och förstår effekten deras forskning har på samhället, säger Éamonn McCallion, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

– Vikten av att kunna förklara forskningsprojektets nytta för näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället kan inte överskattas. Till detta kommer att satsningen på starka och excellenta forskningsmiljöer nu börjar märkas.

Bland annat kommer datavetenskapen vid universitetet att under våren 2015 starta fyra nya forskningsprojekt med finansiering genom Horisont 2020.

Horisont 2020 är EU:s senaste forskningsprogram som lanserades i januari 2014. Totalt finns 80 miljarder euro att fördela till forskning och innovation.