2015-03-12 18:35

2015-03-12 18:35

"Ett olycksfall i arbetet"

KARLSTAD

– Kritiken var inte jätteförvånande. Det säger Peter Bäckstrand, personaldirektör i Karlstads kommun.

Och fortsätter:

– Men det är en riktad kritik som vi tar på största allvar.

Bäckstrand hade på torsdagseftermiddagen kort hunnit läsa igenom rapporten och säger angående attesterandet av fakturor:

– Där är vårt reglemente tydligt hur man ska göra och där kan man konstatera att, som revisionen säger, i det här fallet har det blivit fel. Och vi ser en anledning att utbilda och informera alla i fakturaflödet så det blir korrekt i framtiden.

Kommunledningen kommer nu att göra en analys av rapporten, för att sedan föreslå för kommunstyrelsen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Är det någon som kommer att förlora jobbet?

– Det finns ingen diskussion om det, utan vi ser det som ett olycksfall i arbetet. Och en signal på att vi måste diskutera och informera om de här frågorna. För det är viktigt att det är blir rätt och riktigt gentemot karlstadsborna.

 

 

Och fortsätter:

– Men det är en riktad kritik som vi tar på största allvar.

Bäckstrand hade på torsdagseftermiddagen kort hunnit läsa igenom rapporten och säger angående attesterandet av fakturor:

– Där är vårt reglemente tydligt hur man ska göra och där kan man konstatera att, som revisionen säger, i det här fallet har det blivit fel. Och vi ser en anledning att utbilda och informera alla i fakturaflödet så det blir korrekt i framtiden.

Kommunledningen kommer nu att göra en analys av rapporten, för att sedan föreslå för kommunstyrelsen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Är det någon som kommer att förlora jobbet?

– Det finns ingen diskussion om det, utan vi ser det som ett olycksfall i arbetet. Och en signal på att vi måste diskutera och informera om de här frågorna. För det är viktigt att det är blir rätt och riktigt gentemot karlstadsborna.