2015-03-11 20:52

2015-03-11 22:21

Helikoptrar kan bli fler

SJUKVÅRD: Svensk luftambulans bildat

Värmland, Dalarna och Västra Götaland är med och snart kanske även Uppsala, Östergötland och hela Småland. Det handlar om den ambulanshelikopterorganisation som bildats med Karlstad som centrum.

Det är nu klart med en utvidgning av det kommunalförbund som driver ambulanshelikopterverksamhet i västra Sverige. Förutom Värmland och Dalarna blir även Västra Götaland medlem. Varje medlem bidrar med en helikopter och tillsammans täcker man ett område där nästan var fjärde svensk bor.

Men kommunalförbundet – som nu byter namn till Svensk Luftambulans – kan bli ännu större. Uppsala län med Akademiska sjukhuset har redan tagit kontakt och i den sydöstra sjukvårdsregionen ska man utreda om man ska skaffa sig en gemensam ambulanshelikopter för de fyra landstingen: Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

– Blir det av så kan man nog räkna med att även dessa landsting vill bli medlemmar i Svensk Luftambulans, berättade ledningsstrategen Gunnar Blomquist för landstingsfullmäktiges ledamöter på onsdagen.

Reservhelikopter

Redan med Västra Götaland som tredje medlem blir organisationen tillräckligt stor för att det kan vara idé att köpa in en reservhelikopter som alternativ till att hyra in när någon ordinarie helikopter är avställd för service.

Västra Götaland får betala en inträdesavgift på 4,8 miljoner kronor. Västra Götaland kommer också att inrätta ett forskningscentrum på sin bas i Säve. Men Svensk Luftambulans huvudkontor förblir i Karlstad.

Dalarna räknar med att sätta sin helikopter i drift till nästa årsskifte.

Det är nu klart med en utvidgning av det kommunalförbund som driver ambulanshelikopterverksamhet i västra Sverige. Förutom Värmland och Dalarna blir även Västra Götaland medlem. Varje medlem bidrar med en helikopter och tillsammans täcker man ett område där nästan var fjärde svensk bor.

Men kommunalförbundet – som nu byter namn till Svensk Luftambulans – kan bli ännu större. Uppsala län med Akademiska sjukhuset har redan tagit kontakt och i den sydöstra sjukvårdsregionen ska man utreda om man ska skaffa sig en gemensam ambulanshelikopter för de fyra landstingen: Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

– Blir det av så kan man nog räkna med att även dessa landsting vill bli medlemmar i Svensk Luftambulans, berättade ledningsstrategen Gunnar Blomquist för landstingsfullmäktiges ledamöter på onsdagen.

Reservhelikopter

Redan med Västra Götaland som tredje medlem blir organisationen tillräckligt stor för att det kan vara idé att köpa in en reservhelikopter som alternativ till att hyra in när någon ordinarie helikopter är avställd för service.

Västra Götaland får betala en inträdesavgift på 4,8 miljoner kronor. Västra Götaland kommer också att inrätta ett forskningscentrum på sin bas i Säve. Men Svensk Luftambulans huvudkontor förblir i Karlstad.

Dalarna räknar med att sätta sin helikopter i drift till nästa årsskifte.