2015-03-10 20:33

2015-03-10 20:38

Elev drunknade – rektor och lärare inför rätta

FILIPSTAD: Flera olyckliga omständigheter

I mars 2013 drunknade en 13-årig pojke under en simlektion i Filipstad.
På tisdagen nådde det rättsliga efterspelet Värmlands tingsrätt.

– Jag har ältat det här i två år, tänkt på vad jag kunde ha gjort annorlunda.

Den lärare som hade simlektionen är en av de åtalade i målet. Den andra är rektorn på klassens skola.

Bägge står åtalade för arbetsmiljöbrott, för att genom bristande ansvar ha vållat den tragiska olyckan.

Det var mitt på dagen den 25 mars 2013. En elevgrupp på tolv pojkar och flickor hade simträning i Spångbergshallen i Filipstad.

Några av dem kunde inte simma, den avlidne var en av dem.

– Innan har vi genomgång, de som inte kan simma blir tillsagda att de bara ska hålla sig i den grunda delen, berättade läraren i rätten.

Ropade

Helt plötsligt fick han syn på pojken, uppe på kanten vid den djupare delen.

– Jag ropar på honom, att ”där ska du inte vara”. Jag visar med gester att han ska komma och ser att han går mot mig.

Sedan hjälpte han en annan elev. Nästa gång blicken svepte över simhallen saknades en person.

Snart fick han syn på 13-åringen - på poolbottnen.

– Jag dök i och drog upp honom.

Hjärt- och lungrädddning påbörjades omedelbart. Ambulans kom efter bara några minuter och avlöste.

Men pojkens liv gick inte att rädda.

Polisutredning nedlagd

En polisutredning har tidigare lagts ner.

-Därefter gjorde Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan, säger Lars Magnusson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Enligt åklagaren borde lektionen inte genomförts eftersom läraren var ensam och inte kunde hålla koll på alla eleverna.

– Han har tagit på sig för stor arbetsuppgift. Där har han brustit.

Om rektorns roll säger åklagaren:

– Rektorn hade det yttersta ansvaret för att det här var säkert.

Omständigheter

Vid rättegången framkom att flera olyckliga omständigheter kan ha spelat in i drunkningen.

En lärarkandidat som skulle ha varit med på lektionen fick på grund av sjukdom rycka in på annat håll

Obduktionen av kroppen visade att pojken hade en hjärtsjukdom. Den kan ha bidragit till den olyckliga utgången, eller rent av ha orsakat pojkens död.

Frågetecken finns också för badhusets rutiner och om badhuspersonalen, som hade vaktansvar, verkligen fullföljde sina åtaganden.

Vid rättegången vittnade pojkens familj om de djupa spår tragedin satt. Familjen kommer från Somalia och hade bara varit i Sverige i tre veckor när dödsolyckan skedde.

– Hade jag vetat att han inte fick den hjälp han behövde hade jag följt med honom dit, sa pojkens pappa.

Åklagaren yrkar att både läraren och rektorn döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Bägge nekar till brott.

Dom faller om två veckor.

– Jag har ältat det här i två år, tänkt på vad jag kunde ha gjort annorlunda.

Den lärare som hade simlektionen är en av de åtalade i målet. Den andra är rektorn på klassens skola.

Bägge står åtalade för arbetsmiljöbrott, för att genom bristande ansvar ha vållat den tragiska olyckan.

Det var mitt på dagen den 25 mars 2013. En elevgrupp på tolv pojkar och flickor hade simträning i Spångbergshallen i Filipstad.

Några av dem kunde inte simma, den avlidne var en av dem.

– Innan har vi genomgång, de som inte kan simma blir tillsagda att de bara ska hålla sig i den grunda delen, berättade läraren i rätten.

Ropade

Helt plötsligt fick han syn på pojken, uppe på kanten vid den djupare delen.

– Jag ropar på honom, att ”där ska du inte vara”. Jag visar med gester att han ska komma och ser att han går mot mig.

Sedan hjälpte han en annan elev. Nästa gång blicken svepte över simhallen saknades en person.

Snart fick han syn på 13-åringen - på poolbottnen.

– Jag dök i och drog upp honom.

Hjärt- och lungrädddning påbörjades omedelbart. Ambulans kom efter bara några minuter och avlöste.

Men pojkens liv gick inte att rädda.

Polisutredning nedlagd

En polisutredning har tidigare lagts ner.

-Därefter gjorde Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan, säger Lars Magnusson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Enligt åklagaren borde lektionen inte genomförts eftersom läraren var ensam och inte kunde hålla koll på alla eleverna.

– Han har tagit på sig för stor arbetsuppgift. Där har han brustit.

Om rektorns roll säger åklagaren:

– Rektorn hade det yttersta ansvaret för att det här var säkert.

Omständigheter

Vid rättegången framkom att flera olyckliga omständigheter kan ha spelat in i drunkningen.

En lärarkandidat som skulle ha varit med på lektionen fick på grund av sjukdom rycka in på annat håll

Obduktionen av kroppen visade att pojken hade en hjärtsjukdom. Den kan ha bidragit till den olyckliga utgången, eller rent av ha orsakat pojkens död.

Frågetecken finns också för badhusets rutiner och om badhuspersonalen, som hade vaktansvar, verkligen fullföljde sina åtaganden.

Vid rättegången vittnade pojkens familj om de djupa spår tragedin satt. Familjen kommer från Somalia och hade bara varit i Sverige i tre veckor när dödsolyckan skedde.

– Hade jag vetat att han inte fick den hjälp han behövde hade jag följt med honom dit, sa pojkens pappa.

Åklagaren yrkar att både läraren och rektorn döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Bägge nekar till brott.

Dom faller om två veckor.