2015-03-09 22:07

2015-03-09 22:07

Flera larm om bränder

KARLSTAD

Räddningstjänsten i Karlstad fick på måndagskvällen in ett larm om en brand i en byggnad på Villagatan 5 i Karlstad.

– Men det stod redan tidigt klart att att branden snabbt var släckt. Det var en markis vid förskolan där som brunnit, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap och konstaterar att markiser ytterst sällan självantänder.

Det finns således misstankar om att någon har tänt på. Branden släcktes av den som larmade om branden och räddningstjänsten åkte dit för en kontroll.

Lite tidigare på kvällen kom ett larm om brandi terrängen ute vid Segerstad. Det visade sig dock vara någon som eldade skräp.

 

– Men det stod redan tidigt klart att att branden snabbt var släckt. Det var en markis vid förskolan där som brunnit, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap och konstaterar att markiser ytterst sällan självantänder.

Det finns således misstankar om att någon har tänt på. Branden släcktes av den som larmade om branden och räddningstjänsten åkte dit för en kontroll.

Lite tidigare på kvällen kom ett larm om brandi terrängen ute vid Segerstad. Det visade sig dock vara någon som eldade skräp.