2015-03-09 16:47

2015-03-09 16:47

Brandrisker hos barnpsykiatrin

KARLSTAD

Landstinget i Värmland måste omgående åtgärda brister i brandskyddet i barn- och ungdomspsykiatrins lokaler i Karlstad.

Det framkommer i ett tillsynsföreläggande från räddningstjänsten i Karlstad.

Landstinget måste senast 13 april bland annat se till att hålla branddörrarna öppna för att undvika att personer kan bli innestängda i trapphuset vid händelse av en utrymning. Landstinget ska också täta elcentralernas genomföringar, detta för att undvika att brandgaser sprider sig.

Det framkommer i ett tillsynsföreläggande från räddningstjänsten i Karlstad.

Landstinget måste senast 13 april bland annat se till att hålla branddörrarna öppna för att undvika att personer kan bli innestängda i trapphuset vid händelse av en utrymning. Landstinget ska också täta elcentralernas genomföringar, detta för att undvika att brandgaser sprider sig.