2015-03-09 14:15

2015-03-10 08:03

Bra resultat för Karlstads Energi

KARLSTAD

Trots minskade leveranser så visar Karlstads Energi ett rörelseresultat på plus 108,5 miljoner kronor.

– Ett mycket glädjande resultat som i första hand förklaras av att våra anläggningar gått mycket bra, säger Åke Pettersson Frykberg (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Samtliga tre verksamhetsområden (fjärrvärme, elhandel och renhållning) gick bättre än budget. Eftersom 2014 var ett varmt år sjönk den levererade volymen av både fjärrvärme och el.

– Att vi ändå gör ett så bra resultat förklaras främst av att våra anläggningar fungerat mycket bra och att vi sänkt våra produktionskostnader i och med att vi inte har behövt elda med dyra bränslen, säger Mats Preger, vd i Karlstads Energi.

Cirka 600 nya elkunder under 2014. Karlstads Energis resultat efter finansiella poster, som belastas av ett ägartillskott till Vindpark Vänern, blev 52 miljoner kronor.

– Ett mycket glädjande resultat som i första hand förklaras av att våra anläggningar gått mycket bra, säger Åke Pettersson Frykberg (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Samtliga tre verksamhetsområden (fjärrvärme, elhandel och renhållning) gick bättre än budget. Eftersom 2014 var ett varmt år sjönk den levererade volymen av både fjärrvärme och el.

– Att vi ändå gör ett så bra resultat förklaras främst av att våra anläggningar fungerat mycket bra och att vi sänkt våra produktionskostnader i och med att vi inte har behövt elda med dyra bränslen, säger Mats Preger, vd i Karlstads Energi.

Cirka 600 nya elkunder under 2014. Karlstads Energis resultat efter finansiella poster, som belastas av ett ägartillskott till Vindpark Vänern, blev 52 miljoner kronor.