2015-03-07 06:00

2015-03-08 11:52

Norge spöar oss i jämställdhet

KARLSTAD: Handlar om attityder och värderingar

Nej, Sverige är inte världens mest jämställda land. Vi får stryk av Island, Finland och Norge.

Jämställdhetsarbetet går sakta. Både i Sverige och Värmland.

– Väldigt många har hört att Sverige är världens mest jämställda land och tänker att vi har klarat av frågan, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen.

Går långsamt

– Men det var ganska många år sedan vi var bäst i statistiken och det berodde också på att många andra var så himla dåliga.

Varför går förändringen så långsamt?

– Det handlar mycket om attityder och värderingar och då tar det tid.

– Jag tror också att man ibland har gjort jämställdhetsfrågan lite för flummig. Vi måste sluta att prata i generella ordalag och i stället komma fram till hur vi ska göra konkret.

– Det är viktigt att våga se hur det ser ut, både hemma och på jobbet. Först då kan man göra något åt problemet.

Varför är jämställdhet viktigt?

– Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Du har rätt att inte bli diskriminerad utifrån ditt kön. Det handlar om demokrati och rättvisa.

– Vi pratar alltid om kön när vi pratar om jämställdhet, men aldrig bara om kön. Det förenklar för mycket.

Viktigaste frågan

I höstas hölls ett Jämställdhetsforum med närmare 40 personer från olika verksamheter i länet.

Vad händer?

– En arbetsgrupp har kommit i gång och vi ska träffas den första april igen. Vi har bjudit in flera olika aktörer för att kartlägga vad som görs redan nu och vad vi kan göra framöver. Alla måste dra sitt strå till stacken.

Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan?

– Att vi slutar att hålla isär, värdera och ha olika förväntningar på män och kvinnor, pojkar och flickor, utifrån kön. Löser vi det så är det klart.

Jämställdhetsarbetet går sakta. Både i Sverige och Värmland.

– Väldigt många har hört att Sverige är världens mest jämställda land och tänker att vi har klarat av frågan, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen.

Går långsamt

– Men det var ganska många år sedan vi var bäst i statistiken och det berodde också på att många andra var så himla dåliga.

Varför går förändringen så långsamt?

– Det handlar mycket om attityder och värderingar och då tar det tid.

– Jag tror också att man ibland har gjort jämställdhetsfrågan lite för flummig. Vi måste sluta att prata i generella ordalag och i stället komma fram till hur vi ska göra konkret.

– Det är viktigt att våga se hur det ser ut, både hemma och på jobbet. Först då kan man göra något åt problemet.

Varför är jämställdhet viktigt?

– Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Du har rätt att inte bli diskriminerad utifrån ditt kön. Det handlar om demokrati och rättvisa.

– Vi pratar alltid om kön när vi pratar om jämställdhet, men aldrig bara om kön. Det förenklar för mycket.

Viktigaste frågan

I höstas hölls ett Jämställdhetsforum med närmare 40 personer från olika verksamheter i länet.

Vad händer?

– En arbetsgrupp har kommit i gång och vi ska träffas den första april igen. Vi har bjudit in flera olika aktörer för att kartlägga vad som görs redan nu och vad vi kan göra framöver. Alla måste dra sitt strå till stacken.

Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan?

– Att vi slutar att hålla isär, värdera och ha olika förväntningar på män och kvinnor, pojkar och flickor, utifrån kön. Löser vi det så är det klart.

Mest jämställda

1. Island

2. Finland

3. Norge

4. Sverige

5. Danmark

6. Nicaragua

Det som mäts är skillnader mellan könen inom hälsa, utbildning, ekonomi och politik.

Källa: World Economic Forum 2014