2015-03-06 19:36

2015-03-06 19:36

Liselotte Englund i Utbildningsradions styrelse

KARLSTAD

Liselotte Englund, universitetslektor vid Karlstads universitet, presenterades på fredagen som kommande ledamot i styrelsen för Sveriges Utbildningsradio AB.

Liselotte Englund, prefekt på Institutionen för miljö och livsvetenskaper vid Karlstads universitet, är ett av de nya namnen i styrelsen.

Ledamöterna utses enbart på professionella meriter och Liselotte Englund har, vid sidan av mångårig akademisk verksamhet, en bakgrund både som journalist på Sveriges Radio och som populärvetenskaplig redaktör vid Vetenskapsrådet.

Hon disputerade i journalistik vid Göteborgs universitet 2008.

Liselotte Englund, prefekt på Institutionen för miljö och livsvetenskaper vid Karlstads universitet, är ett av de nya namnen i styrelsen.

Ledamöterna utses enbart på professionella meriter och Liselotte Englund har, vid sidan av mångårig akademisk verksamhet, en bakgrund både som journalist på Sveriges Radio och som populärvetenskaplig redaktör vid Vetenskapsrådet.

Hon disputerade i journalistik vid Göteborgs universitet 2008.