2015-03-05 06:00

2015-03-05 18:01

Karlstad tappar i befolkningsligan

TILLVÄXT: "Kommunikationerna måste förbättras för att öka konkurrenskraften"

Karlstad ska vara lokomotivet i Värmland. Förra året ökade invånarna med 564 personer, men det var betydligt mindre än i jämförbara orter som Växjö och Halmstad. Och så ser det ut även över tio år.
– Karlstad behöver bättre entreprenörskap för att skapa fler jobb samt bättre kommunikationer.

Det säger värmlänningen Svante Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Medan Växjö fick 1 148 nya invånare och Halmstad växte med hela 1 448 personer stannade folkökningen i Karlstads kommun under 2014 på måttliga 564 invånare.

På fem år har antalet invånare blivit 3 614 fler, medan samma siffror för Växjö är 4 947 och 4 445 för Halmstad. Orsaken till skillnaden är framför allt att Karlstads inflyttningsöverskott är betydligt lägre. Kommunen har helt enkelt svårare att behålla sin invånare och tappar mark i befolkningsligan.

Svante Karlsson menar att Karlstads geografiska läge ligger dem lite i fatet.

– Karlstad ligger för långt bort för att man ska dra nytta av expansionen i storstäderna. Det är egentligen långt till allting även om man ligger mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. Därför måste kommunikationerna förbättras för att öka konkurrenskraften, säger han.

Fler småföretag

Även på arbetsmarknaden måste det till förändringar.

– Karlstad behöver ett bättre entreprenörskap för att skapa fler jobb. I Växjö till exempel finns mycket fler småföretag, medan Karlstad har en tyngre industri där inte de nya arbetsplatserna växer fram lika snabbt.

– Därför måste vi bygga ihop arbetsmarknaden i länet via bättre pendlingsmöjligheter. Det är också viktigt att hela länet sluter upp om Karlstad som regionhuvudstaden. Nu konkurrerar flera andra länsstäder om att få samma etableringar och det är olyckligt.

Tillskottets Jan Elofsson är inne på samma linje.

– Om inte Karlstad växer så växer inte Värmland i övrigt heller. Karlstad måste vara motorn som driver resten. Men på sikt måste det till kommunsammanslagningar för att stärka vår region.

Utbyggda kommunikationer

– För Karlstads del skulle ett förbättrat kommunikationsstråk mellan Stockholm och Oslo betyda oerhört mycket. Att göra kommunens planprocess ännu vassare skapar också ökad tillväxt, säger han.

Handelskammarens vd Frida Johansson anser att Karlstads kommuns mål om 100 000 invånare är viktigt att uppnå så snabbt som möjligt.

– Alla som funderar på att etablera nya företag i Karlstad tittar på topplistan över landets största kommuner och där ser man först och främst på städer med minst 100 000 invånare. Om invånarantalet hamnar på den nivån blir det även lättare att få statliga pengar till olika projekt.

Viktiga behålla studenter

Det behövs även åtgärder för att locka kvar universitetsstudenterna. Deras utflyttning påverkar tydligt Karlstads befolkningssiffror.

– De måste få in en fot på arbetsmarknaden via praktikplatser. Inom bland annat vården fungerar det bra, men vi har bristyrken, exempelvis på ingenjörsidan. Kan vi hitta jobb till den typen av studenter kan vi också få dem att stanna kvar i Karlstad och därmed trygga kompetensförsörjningen.

Även Handelskammaren vill se kommunsammanslagningar i länet samt en satsning på Karlstad och låta den motorn växa.

– Nästa vecka ska vi ha en debatt om kommunsammanslagningar. Vi måste våga lyfta frågan även om den är känslig, säger Frida Johansson.

Det säger värmlänningen Svante Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Medan Växjö fick 1 148 nya invånare och Halmstad växte med hela 1 448 personer stannade folkökningen i Karlstads kommun under 2014 på måttliga 564 invånare.

På fem år har antalet invånare blivit 3 614 fler, medan samma siffror för Växjö är 4 947 och 4 445 för Halmstad. Orsaken till skillnaden är framför allt att Karlstads inflyttningsöverskott är betydligt lägre. Kommunen har helt enkelt svårare att behålla sin invånare och tappar mark i befolkningsligan.

Svante Karlsson menar att Karlstads geografiska läge ligger dem lite i fatet.

– Karlstad ligger för långt bort för att man ska dra nytta av expansionen i storstäderna. Det är egentligen långt till allting även om man ligger mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. Därför måste kommunikationerna förbättras för att öka konkurrenskraften, säger han.

Fler småföretag

Även på arbetsmarknaden måste det till förändringar.

– Karlstad behöver ett bättre entreprenörskap för att skapa fler jobb. I Växjö till exempel finns mycket fler småföretag, medan Karlstad har en tyngre industri där inte de nya arbetsplatserna växer fram lika snabbt.

– Därför måste vi bygga ihop arbetsmarknaden i länet via bättre pendlingsmöjligheter. Det är också viktigt att hela länet sluter upp om Karlstad som regionhuvudstaden. Nu konkurrerar flera andra länsstäder om att få samma etableringar och det är olyckligt.

Tillskottets Jan Elofsson är inne på samma linje.

– Om inte Karlstad växer så växer inte Värmland i övrigt heller. Karlstad måste vara motorn som driver resten. Men på sikt måste det till kommunsammanslagningar för att stärka vår region.

Utbyggda kommunikationer

– För Karlstads del skulle ett förbättrat kommunikationsstråk mellan Stockholm och Oslo betyda oerhört mycket. Att göra kommunens planprocess ännu vassare skapar också ökad tillväxt, säger han.

Handelskammarens vd Frida Johansson anser att Karlstads kommuns mål om 100 000 invånare är viktigt att uppnå så snabbt som möjligt.

– Alla som funderar på att etablera nya företag i Karlstad tittar på topplistan över landets största kommuner och där ser man först och främst på städer med minst 100 000 invånare. Om invånarantalet hamnar på den nivån blir det även lättare att få statliga pengar till olika projekt.

Viktiga behålla studenter

Det behövs även åtgärder för att locka kvar universitetsstudenterna. Deras utflyttning påverkar tydligt Karlstads befolkningssiffror.

– De måste få in en fot på arbetsmarknaden via praktikplatser. Inom bland annat vården fungerar det bra, men vi har bristyrken, exempelvis på ingenjörsidan. Kan vi hitta jobb till den typen av studenter kan vi också få dem att stanna kvar i Karlstad och därmed trygga kompetensförsörjningen.

Även Handelskammaren vill se kommunsammanslagningar i länet samt en satsning på Karlstad och låta den motorn växa.

– Nästa vecka ska vi ha en debatt om kommunsammanslagningar. Vi måste våga lyfta frågan även om den är känslig, säger Frida Johansson.

Folkökning per kommun
 20142013201220112010
Karlstad5648575206561 017
Växjö1 1481 0221 090705982
Halmstad1 228853937494713

 

Källa: SCB