2015-03-05 16:29

2015-03-05 16:29

Fest gör Pisa roligare

KARLSTAD: Resultaten måste bli bättre

På torsdagen var det fest i barn- och ungdomsförvaltningens lokaler i kontorshuset i Karlstad. Där deltog 38 15-åringar i årets Pisa-undersökning och festen var ett av många sätt av kommunen att försöka få till bättre resultat.

För tre år sedan skakades den svenska skolans självkänsla i grundvalarna. Det årets Pisa-undersökning visade på stadigt sjunkande resultat och att svenska elever numera presterar klart under ett europeiskt genomsnitt.

Debatten blev intensiv. Många förklaringar fördes fram, ofta med tydliga ideologiska förtecken. Och skolan seglade upp som en av de viktigaste frågorna inför valet 2014.

I Karlstad bestämde sig kommunen att göra någonting åt saken inför nästa Pisa-undersökning, den som genomfördes nu på torsdagen och som hade en inriktning mot naturkunskap och matematik.

Samtliga kommunens 300 matematiklärare har fortbildats. En handlingsplan togs fram för att på olika sätt fånga upp särskilt begåvade elever men också de som behöver extra stöd.

Behov av fest

Och sedan bestämde man sig också för att göra provtillfället till en fest. 38 elever från Ilandaskolan kom till en ballongprydd sal och utanför var det uppbullat med dubbelmackor i samband med bensträckaren.

– Svenska elever är självständiga, säger Annika Thyberg som är verksamhetsutvecklare i matematik. Men de har svårt att motivera sig inför en undersökning där de aldrig får reda på sitt eget resultat.

Och visst kände eleverna sig motiverade, åtminstone de tre som NWT talade med.

– Matematik är roligt och det gäller även Pisa- undersökningen, säger Josefin Ericson som vill bli läkare.

– Matematik är roligt men fysik är ännu bättre, säger Viktor Tillman som också vill bli läkare eller möjligen forskare.

– Det är roligt att får representera Sverige, säger Simon Dahlström som siktar på att bli civilingenjör.

För tre år sedan skakades den svenska skolans självkänsla i grundvalarna. Det årets Pisa-undersökning visade på stadigt sjunkande resultat och att svenska elever numera presterar klart under ett europeiskt genomsnitt.

Debatten blev intensiv. Många förklaringar fördes fram, ofta med tydliga ideologiska förtecken. Och skolan seglade upp som en av de viktigaste frågorna inför valet 2014.

I Karlstad bestämde sig kommunen att göra någonting åt saken inför nästa Pisa-undersökning, den som genomfördes nu på torsdagen och som hade en inriktning mot naturkunskap och matematik.

Samtliga kommunens 300 matematiklärare har fortbildats. En handlingsplan togs fram för att på olika sätt fånga upp särskilt begåvade elever men också de som behöver extra stöd.

Behov av fest

Och sedan bestämde man sig också för att göra provtillfället till en fest. 38 elever från Ilandaskolan kom till en ballongprydd sal och utanför var det uppbullat med dubbelmackor i samband med bensträckaren.

– Svenska elever är självständiga, säger Annika Thyberg som är verksamhetsutvecklare i matematik. Men de har svårt att motivera sig inför en undersökning där de aldrig får reda på sitt eget resultat.

Och visst kände eleverna sig motiverade, åtminstone de tre som NWT talade med.

– Matematik är roligt och det gäller även Pisa- undersökningen, säger Josefin Ericson som vill bli läkare.

– Matematik är roligt men fysik är ännu bättre, säger Viktor Tillman som också vill bli läkare eller möjligen forskare.

– Det är roligt att får representera Sverige, säger Simon Dahlström som siktar på att bli civilingenjör.

Pisaundersökningen

Pisa är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. Pisa står för Programme for International Student Assessment.

Källa: www.skolverket.se