2015-02-28 06:00

2015-02-28 08:32

Förändrad hotbild mot Lars Vilks

KARLSTAD: Polisen om den inställda föreläsningen

Hotbilden mot Lars Vilks har förändrats efter attentaten i Paris och inte minst efter dödskjutningen i Köpehamn nyligen.
– Men det var universitetet som beslutade att ställa in föreläsningen.

Det säger kommissarie Johan Ekstam som är tillförordnad chef på Karlstads polisområde.

Han bekräftar att arrangörerna var i kontakt med polisen i samband med planeringen inför föreläsningen med Lars Vilks.

Är det på er avrådan som föreläsningen ställts in?

– Nej, däremot har vi påtalat vilka konsekvenser det medför om Lars Vilks kommer till Karlstad. Att man belastar statsapparaten och tar avsevärda resurser i anspråk, inte minst från polismyndigheten.

– Vi kan ställa krav på arrangören när det gäller säkerheten, exempelvis att de ska anlita ordningsvakter, hur entréer ska utformas och hur inbjudningarna ska gå till. Vi kan också ha synpunkter på tid och plats för arrangemanget.

– Men att de vill genomföra föreläsningen kan vi inte ha några synpunkter på.

Vilks var måltavlan

Mats Nylén, kommunikationschef på polisens region Bergslagen, pekar på att situationen har förändrats efter attentatet i Köpenhamn den 14 februari då Lars Vilks var måltavlan. En man sköts då till döds och tre poliser skadades av en ensam gärningsman som själv sköts till döds av polisen dagen efter.

– Det är en grundlagsskyddad rättighet att fritt få framföra sina åsikter. Sedan är religionsfriheten också intressant. Det är ju pudelns kärna i detta.

– Polisen har ingen rättighet att stoppa någon från att framföra sina åsikter. Det vore skillnad om det rörde sig om en musikkonsert där arrangören är ute efter att tjäna pengar, säger mats Nylén.

Det säger kommissarie Johan Ekstam som är tillförordnad chef på Karlstads polisområde.

Han bekräftar att arrangörerna var i kontakt med polisen i samband med planeringen inför föreläsningen med Lars Vilks.

Är det på er avrådan som föreläsningen ställts in?

– Nej, däremot har vi påtalat vilka konsekvenser det medför om Lars Vilks kommer till Karlstad. Att man belastar statsapparaten och tar avsevärda resurser i anspråk, inte minst från polismyndigheten.

– Vi kan ställa krav på arrangören när det gäller säkerheten, exempelvis att de ska anlita ordningsvakter, hur entréer ska utformas och hur inbjudningarna ska gå till. Vi kan också ha synpunkter på tid och plats för arrangemanget.

– Men att de vill genomföra föreläsningen kan vi inte ha några synpunkter på.

Vilks var måltavlan

Mats Nylén, kommunikationschef på polisens region Bergslagen, pekar på att situationen har förändrats efter attentatet i Köpenhamn den 14 februari då Lars Vilks var måltavlan. En man sköts då till döds och tre poliser skadades av en ensam gärningsman som själv sköts till döds av polisen dagen efter.

– Det är en grundlagsskyddad rättighet att fritt få framföra sina åsikter. Sedan är religionsfriheten också intressant. Det är ju pudelns kärna i detta.

– Polisen har ingen rättighet att stoppa någon från att framföra sina åsikter. Det vore skillnad om det rörde sig om en musikkonsert där arrangören är ute efter att tjäna pengar, säger mats Nylén.