2015-02-27 19:40

2015-02-27 19:40

Tjädrar – inga vindkraftverk

KARLSTAD/ÖREBRO: Ärendet går vidare

Fem tjädrar är mer än fyra vindkraftverk.
Nu säger länsstyrelsen i Örebro nej till Galtryggensatsningen.
– Självklart överklagar vi, säger Anders Österberg.

Bröderna Anders och Lars Österberg från Karlstad tror på förnybar energi. Därför bestämde de sig för att bygga fyra vindkraftverk på sin fastighet i Långenäs utanför Karlstad.

Men byggandet har stött på patrull flera gånger. Bland annat har de som skulle bli grannar till verken protesterat.

Nu har miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro beslutat i ärendet.

Och de har i stort sett inget att invända mot bröderna Österbergs ansökan: val av plats, den vackra landskapsbilden, buller och skugga, fåglar och fladdermöss. Inget av detta borde kunna stoppa vindkraftbyggnaden, anser delegationen.

Fem tuppar

Men. I området där vindkraftverken är tänkta att byggas har fem tjädertuppar sin spelplats.

För att de inte ska störas måste de ha en kilometers fritt spelrum. Det skulle de inte ha om vindkraftverken byggdes.

Så om tjädertupparna inte funnits där hade ni sagt ja till vindkraftverken?

– Ja, det är det troliga, säger Björn Pettersson, länsjurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro.

Att det just rör sig om fem förmodade tjädertuppar och inte fyra eller färre, är av stor vikt:

– Det är bara då man kan tillämpa artskyddsförordningen. Det hade inte gått om det rört sig om enstaka tjädrar, säger Björn Pettersson.

”Givet överklaga”

Anders Österberg är förvånad över beslutet:

– Tidigare har haken varit bevarandet av Alsterdalen. Men den verkar vara helt avslutad enligt miljöprövningsdelegationens dom.

Att fem tjädrar skulle sätta stopp för vindkraftverken tycker han är märkligt.

– Det finns 350 000 tjädrar i Sverige! Det skjuts mellan 20 000 och 25 000! säger Anders Österberg, som lite skämtsamt medger att han nog tänkt tanken att helt enkelt skjuta tjädrarna:

– Det vore ju ett enkelt sätt att bli av med problemet eftersom det är helt lagligt! Men jag har aldrig jagat tjäder.

Men överklaga domen ska han:

– Det är alldeles givet. Jag ser fram emot den prövningen i allra högsta grad.

Hur långt kan ni tänka er att gå?

– Först hamnar vi ju i Mark- och miljödomstolen i Nacka. Men vi kan också tänka oss att gå vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Det är det absolut värt.

Bröderna Anders och Lars Österberg från Karlstad tror på förnybar energi. Därför bestämde de sig för att bygga fyra vindkraftverk på sin fastighet i Långenäs utanför Karlstad.

Men byggandet har stött på patrull flera gånger. Bland annat har de som skulle bli grannar till verken protesterat.

Nu har miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro beslutat i ärendet.

Och de har i stort sett inget att invända mot bröderna Österbergs ansökan: val av plats, den vackra landskapsbilden, buller och skugga, fåglar och fladdermöss. Inget av detta borde kunna stoppa vindkraftbyggnaden, anser delegationen.

Fem tuppar

Men. I området där vindkraftverken är tänkta att byggas har fem tjädertuppar sin spelplats.

För att de inte ska störas måste de ha en kilometers fritt spelrum. Det skulle de inte ha om vindkraftverken byggdes.

Så om tjädertupparna inte funnits där hade ni sagt ja till vindkraftverken?

– Ja, det är det troliga, säger Björn Pettersson, länsjurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro.

Att det just rör sig om fem förmodade tjädertuppar och inte fyra eller färre, är av stor vikt:

– Det är bara då man kan tillämpa artskyddsförordningen. Det hade inte gått om det rört sig om enstaka tjädrar, säger Björn Pettersson.

”Givet överklaga”

Anders Österberg är förvånad över beslutet:

– Tidigare har haken varit bevarandet av Alsterdalen. Men den verkar vara helt avslutad enligt miljöprövningsdelegationens dom.

Att fem tjädrar skulle sätta stopp för vindkraftverken tycker han är märkligt.

– Det finns 350 000 tjädrar i Sverige! Det skjuts mellan 20 000 och 25 000! säger Anders Österberg, som lite skämtsamt medger att han nog tänkt tanken att helt enkelt skjuta tjädrarna:

– Det vore ju ett enkelt sätt att bli av med problemet eftersom det är helt lagligt! Men jag har aldrig jagat tjäder.

Men överklaga domen ska han:

– Det är alldeles givet. Jag ser fram emot den prövningen i allra högsta grad.

Hur långt kan ni tänka er att gå?

– Först hamnar vi ju i Mark- och miljödomstolen i Nacka. Men vi kan också tänka oss att gå vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Det är det absolut värt.

Omstritt i tre år

För tre år sedan ansökte bröderna Anders och Lars Österberg om att få bygga fyra vindkraftverk på sin fastighet i Långenäs utanför Karlstad. Verken skulle kosta 120 miljoner och förse 3 000– 4 000 villor med energi. De boende i området har protesterat för att värna kulturmiljön i riksintresseområdet Alsterdalen. Men kommunfullmäktige öppnade för möjligheten att bygga Galtryggen i och med sitt beslut om vindkraftplan för knappt tre år sedan.