2015-02-24 15:50

2015-02-24 16:48

Personalen får beröm för brand-agerandet

KARLSTAD: Landstinget om brandsäkerheten

– Om man ska försöka se något positivt i den här händelsen så är det att vårt system fungerar.
Det säger Annette Andersson, fastighetschef vid Landstinget i Värmland.

Personalen på CSK:s avdelning 4 hyllas unisont efter agerandet vid den nattliga branden.

– De gjorde precis allt rätt, säger Annette Andersson.

– Det är sådant agerande som bygger upp brandsäkerheten. Har man inte personal som vet vad man ska göra kan man ha hur mycket utrustning och system som helst utan att det hjälper. Nu reagerade de precis som de ska: de släckte och evakuerade på väldigt kort tid.

Patienterna på avdelningen flyttades snabbt till andra avdelningar.

– Det är så man ska göra. Alla avdelningar är en egen brandcell så en brand ska inte kunna sprida sig vidare.

Direktlarm

Andra säkerhetsanordningar är detektorer och ett brandlarm som går direkt till räddningstjänsten och sprinklers. Automatiska sprinklers finns dock inte överallt.

– Det finns ställen som saknar det. Men vi bygger in det i alla nybyggnationer, säger Annette Andersson.

Hur säkert är CSK ur ett brandperspektiv?

– Det är svårt att värdera, men om man ska försöka se något positivt i den här händelsen så är det att vårt system fungerar.

– All personal har gått brandutbildning som förnyas vart tredje år, vi gör kontinuerliga skyddsronder i verksamheten och har brandombud på varje avdelning.

Personalen på CSK:s avdelning 4 hyllas unisont efter agerandet vid den nattliga branden.

– De gjorde precis allt rätt, säger Annette Andersson.

– Det är sådant agerande som bygger upp brandsäkerheten. Har man inte personal som vet vad man ska göra kan man ha hur mycket utrustning och system som helst utan att det hjälper. Nu reagerade de precis som de ska: de släckte och evakuerade på väldigt kort tid.

Patienterna på avdelningen flyttades snabbt till andra avdelningar.

– Det är så man ska göra. Alla avdelningar är en egen brandcell så en brand ska inte kunna sprida sig vidare.

Direktlarm

Andra säkerhetsanordningar är detektorer och ett brandlarm som går direkt till räddningstjänsten och sprinklers. Automatiska sprinklers finns dock inte överallt.

– Det finns ställen som saknar det. Men vi bygger in det i alla nybyggnationer, säger Annette Andersson.

Hur säkert är CSK ur ett brandperspektiv?

– Det är svårt att värdera, men om man ska försöka se något positivt i den här händelsen så är det att vårt system fungerar.

– All personal har gått brandutbildning som förnyas vart tredje år, vi gör kontinuerliga skyddsronder i verksamheten och har brandombud på varje avdelning.