2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Har ni stoppat utbyggnaden av Eriksberg?

Maria Frisk (MP), kommunalråd och tidigare ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

– Det stämmer att Miljöpartiet inte är överförtjust i en utbyggnad av externhandeln och jag har förståelse för kritiken, men jag tycker den är lite överdriven.

– Jag upplever att vi inom majoriteten är överens vi först och främst vill satsa på handeln i Karlstads centrum. Vår andra prioritet har varit att få utbyggnaden av Välsviken färdig.

Vad beror långbänken på?

– Det finns ju ingen trafiklösning klar för området. Det vore oansvarigt mot de som vill öppna butiker där att hävda motsatsen.

Håkan Holm Alteblad hävdar att det går att hitta en enklare trafiklösning. Vad säger du om det?

– Jag tror våra tjänstemän och Trafikverket har bättre koll på det än honom. Samtidigt har vi nu beslutat att försöka se om det till att börja med går att släppa in kontor och industri på Eriksberg.

– Det stämmer att Miljöpartiet inte är överförtjust i en utbyggnad av externhandeln och jag har förståelse för kritiken, men jag tycker den är lite överdriven.

– Jag upplever att vi inom majoriteten är överens vi först och främst vill satsa på handeln i Karlstads centrum. Vår andra prioritet har varit att få utbyggnaden av Välsviken färdig.

Vad beror långbänken på?

– Det finns ju ingen trafiklösning klar för området. Det vore oansvarigt mot de som vill öppna butiker där att hävda motsatsen.

Håkan Holm Alteblad hävdar att det går att hitta en enklare trafiklösning. Vad säger du om det?

– Jag tror våra tjänstemän och Trafikverket har bättre koll på det än honom. Samtidigt har vi nu beslutat att försöka se om det till att börja med går att släppa in kontor och industri på Eriksberg.