2015-02-20 06:00

2015-02-20 07:37

"Vi ska finnas där samhället finns"

KARLSTAD: Lena Hallén jobbar på MSB

FINNS KVAR. Sedan starten 2009 har MSB totalt ökat antalet arbetstillfällen med 55 personer, i dag har myndigheten 455 anställda.
Lena Hallén hos MSB tycker att det är viktigt att myndigheter finns placerade runt om i landet:
– Vi ska ju finnas där samhället finns och inte bara i storstäderna.

Hon har jobbat med HR, personalfrågor, på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sedan starten för sex år sedan och stortrivs:

– Det känns meningsfullt att arbeta på MSB och därigenom arbeta för ett säkrare samhälle. Som statlig myndighet har vi också en ambition, önskan och vilja att värna om individer och arbeta jämställt. MSB har också en tydlig ambition att underlätta kombinationen föräldraskap och arbetsliv; allt detta tilltalar mig väldigt mycket, säger Lena Hallén.

– Dessutom är jag stolt arbetskamrat till mina kollegor som bekämpar ebola, skogsbränder och andra hemskheter. MSB bidrar till samhällets förmåga genom att förebygga och hantera olyckor och kriser, inom och utanför Sveriges gränser.

Anser du att statligt anställda har ett större ansvar än de som arbetar inom privat sektor?

– Ja, det tycker jag faktiskt. Vi är satta att tjäna samhället och medborgarna och ska sträva efter att stå upp för det genom att vara lite bättre. Där är vi kanske inte i alla sammanhang, men ambitionen och strävan finns.

Vilka baksidor finns det med att vara statligt anställd?

– Möjligen att jag är ganska snabb i fötterna och att vi måste förhålla oss till en beslutshierarki, vilket innebär att en del saker ibland tar ganska lång tid från tanke och idé – till färdigt resultat. Men så måste det ju också vara, eftersom vi är en offentlig och demokratisk myndighet.

Är det viktigt att det finns statliga jobb i Värmland, enligt dig?

– Vi ska ju finnas där samhället finns, inte bara i storstäderna; kompetens finns ju överallt. Samtidigt får man som statligt anställd vara beredd på att resa, exempelvis till Stockholm där de styrande, som riksdag och regering, finns.

Hon har jobbat med HR, personalfrågor, på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sedan starten för sex år sedan och stortrivs:

– Det känns meningsfullt att arbeta på MSB och därigenom arbeta för ett säkrare samhälle. Som statlig myndighet har vi också en ambition, önskan och vilja att värna om individer och arbeta jämställt. MSB har också en tydlig ambition att underlätta kombinationen föräldraskap och arbetsliv; allt detta tilltalar mig väldigt mycket, säger Lena Hallén.

– Dessutom är jag stolt arbetskamrat till mina kollegor som bekämpar ebola, skogsbränder och andra hemskheter. MSB bidrar till samhällets förmåga genom att förebygga och hantera olyckor och kriser, inom och utanför Sveriges gränser.

Anser du att statligt anställda har ett större ansvar än de som arbetar inom privat sektor?

– Ja, det tycker jag faktiskt. Vi är satta att tjäna samhället och medborgarna och ska sträva efter att stå upp för det genom att vara lite bättre. Där är vi kanske inte i alla sammanhang, men ambitionen och strävan finns.

Vilka baksidor finns det med att vara statligt anställd?

– Möjligen att jag är ganska snabb i fötterna och att vi måste förhålla oss till en beslutshierarki, vilket innebär att en del saker ibland tar ganska lång tid från tanke och idé – till färdigt resultat. Men så måste det ju också vara, eftersom vi är en offentlig och demokratisk myndighet.

Är det viktigt att det finns statliga jobb i Värmland, enligt dig?

– Vi ska ju finnas där samhället finns, inte bara i storstäderna; kompetens finns ju överallt. Samtidigt får man som statligt anställd vara beredd på att resa, exempelvis till Stockholm där de styrande, som riksdag och regering, finns.

Offentliga jobb i siffror

Här av några av de offentliga arbetsgivare som finns i Värmland:

Länsstyrelsen i Värmland: omkring 200 anställda

MSB: 455 anställda varav 418 är tillsvidareanställda och 37 har tidsbegränsad anställning.

Konsumentverket: 150 anställda

Region Värmland: 300 anställda