2015-02-20 19:20

2015-02-20 22:51

Vänsterpartiet vill inte ha bussreklam

KARLSTAD: Är motståndare till reklam i offentliga miljöer

Vänsterpartiet vill ta bort reklamen på tv-monitorerna i stadsbussarna i Karlstad. Man anser att Karlstadsbuss och därmed kommunen inte ska tillhandahålla kommersiell reklam.
I stadsbyggnadsnämnden blev det dock nej.

I en motion till kommunfullmäktige anser Vänsterpartiet att dagens reklaminslag i sändningarna på tv-monitorerna i stadsbussarna bör upphöra.

Man är motståndare till reklam i offentliga miljöer och anser att syftet är att få folk att köpa nytt och mer och att graden av saklighet kan ifrågasättas.

Motionen togs upp på onsdagens stadsbyggnadsnämnd och där avslogs den efter en votering som slutade 10–1 där bara Lena Grip (V) röstade emot.

– Det skulle kosta cirka 1,5 miljoner kronor att sluta med reklamen. Det är vad den totala driften av alla sändningar kostar i bussarna per år och vi anser att det är bra att vi kan få in de pengarna via reklam.

– I dag består sändningarna av 30 procent reklam, 30 procent trafikinformation och 40 procent nyheter och väder, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Det står det Karlstads kommun via Karlstadsbuss fritt att sända reklam i stadsbussarna.

– Det finns inget i kommunallagen som säger nej till det eller reglerar det på något sätt. Att reklamen på utsidan av bussarna togs bort för några år sedan berodde på att Karlstadsbuss ville stärka och renodla sitt varumärke, säger stadsjuristen Marie Edwinson.

I en motion till kommunfullmäktige anser Vänsterpartiet att dagens reklaminslag i sändningarna på tv-monitorerna i stadsbussarna bör upphöra.

Man är motståndare till reklam i offentliga miljöer och anser att syftet är att få folk att köpa nytt och mer och att graden av saklighet kan ifrågasättas.

Motionen togs upp på onsdagens stadsbyggnadsnämnd och där avslogs den efter en votering som slutade 10–1 där bara Lena Grip (V) röstade emot.

– Det skulle kosta cirka 1,5 miljoner kronor att sluta med reklamen. Det är vad den totala driften av alla sändningar kostar i bussarna per år och vi anser att det är bra att vi kan få in de pengarna via reklam.

– I dag består sändningarna av 30 procent reklam, 30 procent trafikinformation och 40 procent nyheter och väder, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Det står det Karlstads kommun via Karlstadsbuss fritt att sända reklam i stadsbussarna.

– Det finns inget i kommunallagen som säger nej till det eller reglerar det på något sätt. Att reklamen på utsidan av bussarna togs bort för några år sedan berodde på att Karlstadsbuss ville stärka och renodla sitt varumärke, säger stadsjuristen Marie Edwinson.