2015-02-20 17:45

2015-02-20 17:45

Översvämningstvist fortsätter

KARLSTAD: Kommunen krävs på mångmiljonbelopp

Tvisten mellan Karlstads kommun och First camp fortsätter.
– Risken att vi hamnar i domstol är stor, tyvärr, säger Thomas Holmberg, biträdande förvaltningsdirektör.

Bakgrunden är det våldsamma regnovädret i Karlstad i augusti förra året. First camps område på Skutberget drabbades hårt av översvämningar, med stora skador som följd.

Två månader efter ovädret kom ett krav till Karlstads kommun – First camp kräver ett mångmiljonbelopp i skadestånd.

Man anser att skadorna orsakades av stopp i trummor och på grund av diken som leder ner vatten till campingområdet. Karlstads kommun är huvudman för gator och vatten- och avloppsanläggningar, och dessutom delägare i ett dikningsföretag.

First camp har uppskattat att det orsakades skador för 20 miljoner kronor.

Kommunen anser inte att man kan hållas ansvarig för det inträffade.

Risk för domstol

Vad det verkar är en lösning på tvisten långt borta.

– Det här kan nog ta ett par år, säger Thomas Holmberg, biträdande förvaltningsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen.

– Risken att vi hamnar i domstol är stor, tyvärr.

Kommunens advokat Tomas Underskog kommenterar inte huruvida det förts diskussioner med First camps representanter.

Har det ruckats något på det ursprungliga kravet?

– Det kan jag inte säga något om, med hänsyn till att det inte är kommunen som driver den här frågan.

Bakgrunden är det våldsamma regnovädret i Karlstad i augusti förra året. First camps område på Skutberget drabbades hårt av översvämningar, med stora skador som följd.

Två månader efter ovädret kom ett krav till Karlstads kommun – First camp kräver ett mångmiljonbelopp i skadestånd.

Man anser att skadorna orsakades av stopp i trummor och på grund av diken som leder ner vatten till campingområdet. Karlstads kommun är huvudman för gator och vatten- och avloppsanläggningar, och dessutom delägare i ett dikningsföretag.

First camp har uppskattat att det orsakades skador för 20 miljoner kronor.

Kommunen anser inte att man kan hållas ansvarig för det inträffade.

Risk för domstol

Vad det verkar är en lösning på tvisten långt borta.

– Det här kan nog ta ett par år, säger Thomas Holmberg, biträdande förvaltningsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen.

– Risken att vi hamnar i domstol är stor, tyvärr.

Kommunens advokat Tomas Underskog kommenterar inte huruvida det förts diskussioner med First camps representanter.

Har det ruckats något på det ursprungliga kravet?

– Det kan jag inte säga något om, med hänsyn till att det inte är kommunen som driver den här frågan.