2015-02-20 06:00

2015-02-20 07:38

"Kommunanställda är samhällsbyggare"

Ulf Nyqvist

Karlstads kommun har omkring 6500 anställda, och är en av de största arbetsgivarna i Värmland. Men enligt kommundirektören Ulf Nyqvist har de anställda i sin tur många arbetsgivare:

– Vi finns till för Karlstadsborna.

1 Hur har antalet anställa i Karlstads kommun förändrats över tid?

– Det har inte skett så stora förändringar över tid. Hur många anställda vi ska ha beräknas utifrån olika variabler, en är en demografisk modell som till exempel anger hur många gymnasielärare vi ska ha anställda utifrån hur många gymnasieelever vi har i kommunen.

2 Hur styr man över 6500 anställda?

– Det handlar bland annat om att på olika vis försöka hålla ihop organisationen, vilket vi exempelvis gör genom att dela in verksamheten i olika områden med olika chefer och i olika typer av nätverk. Vi arbetar också mycket med vår värdegrund som handlar om att vi finns till för Karlstadsborna, det är en viktig utgångspunkt.

3 Ställs det högre krav på kommunanställda än anställda inom privata sektorn?

– Det är klart att det är ett viktigt uppdrag. Vi är samhällsbyggare och våra medarbetare träffar ofta våra kunder, brukare eller medborgare i känsliga eller avgörande ögonblick. Därför är det återigen viktigt att jobba med värdegrundsfrågor.

4 Trivs de anställda med att arbeta för Karlstads kommun?

– I de undersökningar vi gör uttrycker medarbetarna att de tycker att de har ett meningsfullt jobb som de är stolta över. De uttrycker också att det är viktiga arbeten man utför.

5 Hur trivs du med jobbet som kommundirektör?

– Jag trivs väldigt bra. Jag har jobbat inom kommunen länge och trivs med att arbeta inom en politiskt styrd organisation, samspelet mellan politiken och oss tjänstemän tycker jag fungerar väldigt bra i Karlstads kommun.

6 Hur mycket kontakt har du med alla tusentals anställda?

– Jag träffar alla som varit anställda mer än tre månader vid ett tillfälle. I övrigt träffar jag på en hel del på stan, som vill byta några ord. Jag får också en många mejl. I övrigt har jag mest kontakt med förvaltningschefer och vd:ar för olika kommunala bolag.

1 Hur har antalet anställa i Karlstads kommun förändrats över tid?

– Det har inte skett så stora förändringar över tid. Hur många anställda vi ska ha beräknas utifrån olika variabler, en är en demografisk modell som till exempel anger hur många gymnasielärare vi ska ha anställda utifrån hur många gymnasieelever vi har i kommunen.

2 Hur styr man över 6500 anställda?

– Det handlar bland annat om att på olika vis försöka hålla ihop organisationen, vilket vi exempelvis gör genom att dela in verksamheten i olika områden med olika chefer och i olika typer av nätverk. Vi arbetar också mycket med vår värdegrund som handlar om att vi finns till för Karlstadsborna, det är en viktig utgångspunkt.

3 Ställs det högre krav på kommunanställda än anställda inom privata sektorn?

– Det är klart att det är ett viktigt uppdrag. Vi är samhällsbyggare och våra medarbetare träffar ofta våra kunder, brukare eller medborgare i känsliga eller avgörande ögonblick. Därför är det återigen viktigt att jobba med värdegrundsfrågor.

4 Trivs de anställda med att arbeta för Karlstads kommun?

– I de undersökningar vi gör uttrycker medarbetarna att de tycker att de har ett meningsfullt jobb som de är stolta över. De uttrycker också att det är viktiga arbeten man utför.

5 Hur trivs du med jobbet som kommundirektör?

– Jag trivs väldigt bra. Jag har jobbat inom kommunen länge och trivs med att arbeta inom en politiskt styrd organisation, samspelet mellan politiken och oss tjänstemän tycker jag fungerar väldigt bra i Karlstads kommun.

6 Hur mycket kontakt har du med alla tusentals anställda?

– Jag träffar alla som varit anställda mer än tre månader vid ett tillfälle. I övrigt träffar jag på en hel del på stan, som vill byta några ord. Jag får också en många mejl. I övrigt har jag mest kontakt med förvaltningschefer och vd:ar för olika kommunala bolag.