2015-02-20 09:01

2015-02-20 09:10

"Jobben ökar totalt sett"

OFFENTLIGA JOBB: SKL:s ordförande Anders Knape

De kommunala jobben i Värmland blir allt färre. Men enligt Anders Knape, Karlstadsbo och avgående ordförande för SKL, bör man inte dra allt för stora slutsatser av statistiken:
– Statistiken är lite lurig. Faktum är att jobben inom kommuner och landsting ökar totalt sett.

Drygt 1650 arbetstillfällen fattigare har de 16 värmländska kommunerna blivit sedan 2007. Det är dock en sanning med modifikation, enligt Anders Knape:

– En faktor att ta hänsyn till är att många av de arbetstillfällen som tidigare både finansierades och utfördes av kommuner och landsting, numera finansieras av desamma men utförs av privata aktörer, ett exempel är äldrevård.

Många arbetstillfällen har därför omfördelats, snarare än försvunnit. Samtidigt har allt fler deltider omvandlats till heltider, vilket innebär att antalet årsarbetare ser ut att bli färre, men fler får utökad arbetstid. Generellt jobbar också allt fler kvar efter 65, enligt Anders Knape.

– Vi ser en allt tydligare ökning av antalet anställda som vill fortsätta jobba.

”Stort rekryteringsbehov”

Samtidigt är rekryteringsbehovet inom kommuner och landstinget väldigt stort. De kommande tio åren behöver man rekrytera en halv miljon anställda.

– Sett bakåt i tiden, då vi klarat att rekrytera omkring 30-40 000 personer varje år, så det handlar om en ökning med ytterligare 100 000 anställda, säger Anders Knape.

– Några av orsakerna är demografi och efterfrågan; vi blir exempelvis allt äldre och fler har behov av äldrevård, i kombination med stora pensionsavgångar och tillväxt. Även inom förskolan finns ett ökat behov av personal, det föds fler barn och därmed behövs fler förskollärare.

Men konkurrensen om arbetskraften är stor, inte minst från näringslivet.

– Vi blir allt mer välutbildade. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar ständigt, inte minst inom landstingen, och för våra medlemmar är det en utmaning att som arbetsgivare kunna erbjuda kompetensutveckling och karriärmöjligheter som är jämförbara med den privata sektorn, säger Anders Knape

Tuff ekonomisk sits

Han menar att ekonomin är annan framtida utmaning för kommuner och landsting:

– Rent generellt kan man säga att den ekonomiska situationen kommer att bli tuff, inte minst för kommunerna. Tittar man på landstingen så har många brottats med ekonomiska problem i olika omgångar, men det har inte handlat om samma landsting hela tiden.

– En viktig del när det handlar om kommunernas och landstingens ekonomi är naturligtvis hur staten resonerar kring en höjning av de generella statsbidragen.

Drygt 1650 arbetstillfällen fattigare har de 16 värmländska kommunerna blivit sedan 2007. Det är dock en sanning med modifikation, enligt Anders Knape:

– En faktor att ta hänsyn till är att många av de arbetstillfällen som tidigare både finansierades och utfördes av kommuner och landsting, numera finansieras av desamma men utförs av privata aktörer, ett exempel är äldrevård.

Många arbetstillfällen har därför omfördelats, snarare än försvunnit. Samtidigt har allt fler deltider omvandlats till heltider, vilket innebär att antalet årsarbetare ser ut att bli färre, men fler får utökad arbetstid. Generellt jobbar också allt fler kvar efter 65, enligt Anders Knape.

– Vi ser en allt tydligare ökning av antalet anställda som vill fortsätta jobba.

”Stort rekryteringsbehov”

Samtidigt är rekryteringsbehovet inom kommuner och landstinget väldigt stort. De kommande tio åren behöver man rekrytera en halv miljon anställda.

– Sett bakåt i tiden, då vi klarat att rekrytera omkring 30-40 000 personer varje år, så det handlar om en ökning med ytterligare 100 000 anställda, säger Anders Knape.

– Några av orsakerna är demografi och efterfrågan; vi blir exempelvis allt äldre och fler har behov av äldrevård, i kombination med stora pensionsavgångar och tillväxt. Även inom förskolan finns ett ökat behov av personal, det föds fler barn och därmed behövs fler förskollärare.

Men konkurrensen om arbetskraften är stor, inte minst från näringslivet.

– Vi blir allt mer välutbildade. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar ständigt, inte minst inom landstingen, och för våra medlemmar är det en utmaning att som arbetsgivare kunna erbjuda kompetensutveckling och karriärmöjligheter som är jämförbara med den privata sektorn, säger Anders Knape

Tuff ekonomisk sits

Han menar att ekonomin är annan framtida utmaning för kommuner och landsting:

– Rent generellt kan man säga att den ekonomiska situationen kommer att bli tuff, inte minst för kommunerna. Tittar man på landstingen så har många brottats med ekonomiska problem i olika omgångar, men det har inte handlat om samma landsting hela tiden.

– En viktig del när det handlar om kommunernas och landstingens ekonomi är naturligtvis hur staten resonerar kring en höjning av de generella statsbidragen.