2015-02-19 18:58

2015-02-19 18:58

Landsbygdsråd ska lyfta glesbygdens egna frågor

KARLSTAD

På tisdagen beslutade kommunstyrelsen i Karlstad att kommunen ska inrätta ett landsbygdsråd. Och nu är det fritt fram att nominera ledamöter till rådet.

Karlstads kommun är inte bara Karlstad. Faktum är att bortåt 20 000 av kommunens 85 000 invånare bor någon annanstans än i Karlstads tätort. De bor i någon av de mindre tätorterna eller på ren landsbygd.

Det här är kanske en av anledningarna till att Karlstads kommun nu inrättar ett landsbygdsråd. Det ska bestå av två politiker, den ena från majoritetsblocket och den andra från det största oppositionsblocket, men dessutom av sju ledamöter som visserligen utses av kommunen men då bland de namn som förhoppningsvis nomineras.

Från och med torsdagen och tre veckor framåt går det att nominera sig själv eller någon annan som man tror är bra på att driva landsbygdens frågor i Karlstads kommun. Om man går in på adressen www.karlstad.se/landsbygdsradet hittar man ett formulär som man kan fylla i.

Inte bara Karlstad

– Karlstad behöver växa, säger kommunalrådet Andreas Pettersson (C) som blir ordförande i landsbygdsrådet. Men det är bra om kommunen växer även utanför den största tätorten, till exempel i Väse, Molkom, Edsvalla, Grava eller Alster.

Vice ordförande blir Christina Elkeus (S).

Vad har då dessa två politiker frö kvalifikationer? Ja, Pettersson säger att han bor i ”bortre” Väse medan Elkeus pekar på att hon växte upp i Vålberg.

Karlstads kommun är inte bara Karlstad. Faktum är att bortåt 20 000 av kommunens 85 000 invånare bor någon annanstans än i Karlstads tätort. De bor i någon av de mindre tätorterna eller på ren landsbygd.

Det här är kanske en av anledningarna till att Karlstads kommun nu inrättar ett landsbygdsråd. Det ska bestå av två politiker, den ena från majoritetsblocket och den andra från det största oppositionsblocket, men dessutom av sju ledamöter som visserligen utses av kommunen men då bland de namn som förhoppningsvis nomineras.

Från och med torsdagen och tre veckor framåt går det att nominera sig själv eller någon annan som man tror är bra på att driva landsbygdens frågor i Karlstads kommun. Om man går in på adressen www.karlstad.se/landsbygdsradet hittar man ett formulär som man kan fylla i.

Inte bara Karlstad

– Karlstad behöver växa, säger kommunalrådet Andreas Pettersson (C) som blir ordförande i landsbygdsrådet. Men det är bra om kommunen växer även utanför den största tätorten, till exempel i Väse, Molkom, Edsvalla, Grava eller Alster.

Vice ordförande blir Christina Elkeus (S).

Vad har då dessa två politiker frö kvalifikationer? Ja, Pettersson säger att han bor i ”bortre” Väse medan Elkeus pekar på att hon växte upp i Vålberg.