2015-02-18 18:12

2015-02-18 18:12

Utbyggnad av Västerstrandsskolan

KARLSTAD

Västerstrandsskolan ska byggas om och samtidigt ska en tillbyggnad ske.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har beviljats 114,5 miljoner för projektet. Nu är det dags att upphandla en entreprenör som ska genomföra ombyggnationen.

Idag går cirka 320 elever på skolan men de närmaste åren väntas ytterligare 80 barn behöva få plats. Förutom skoleleverna behöver 60 förskolebarn få plats och därför planerar kommunen nu även en utbyggnad av tre förskoleavdelningar på Västerstrandsskolan.

Tanken är att bygga till skolan på tre håll, en tillbyggnad i varje ände samt en långsmal tillbyggnad mot väster.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har beviljats 114,5 miljoner för projektet. Nu är det dags att upphandla en entreprenör som ska genomföra ombyggnationen.

Idag går cirka 320 elever på skolan men de närmaste åren väntas ytterligare 80 barn behöva få plats. Förutom skoleleverna behöver 60 förskolebarn få plats och därför planerar kommunen nu även en utbyggnad av tre förskoleavdelningar på Västerstrandsskolan.

Tanken är att bygga till skolan på tre håll, en tillbyggnad i varje ände samt en långsmal tillbyggnad mot väster.