2015-02-18 18:26

2015-02-18 18:26

Upphandling görs för nya Orrleken

KARLSTAD

Nu ska Orrleken på Orrholmen byggas om.

Verksamheten ska få ett helt nytt hus. Teknik- och fastighetsförvaltningen har beviljats 11 miljoner kronor för projektet. Nu är det dags att upphandla en entreprenör som ska genomföra ombyggnationen.

Arbetet med förfrågningsunderlag pågår fortfarande och beräknas vara klart inom två veckor. Då kommer kommunen att gå ut med mer information om hur huset ska se ut.

Verksamheten ska få ett helt nytt hus. Teknik- och fastighetsförvaltningen har beviljats 11 miljoner kronor för projektet. Nu är det dags att upphandla en entreprenör som ska genomföra ombyggnationen.

Arbetet med förfrågningsunderlag pågår fortfarande och beräknas vara klart inom två veckor. Då kommer kommunen att gå ut med mer information om hur huset ska se ut.