2015-02-18 21:23

2015-02-18 21:23

Två platser till jordgubbar

KARLSTAD: Kommunen skärper kraven i nytt förslag

På Karlstads kommun tar man oron på allvar.
– Men vi kan inte kräva kassaregister, det är Skatteverkets uppgift, säger Emelie Öhrn.

I ett förslag till nytt policydokument vill teknik- och fastighetsförvaltningen skärpa upp ordningen kring jordgubbsförsäljning i centrum. Förutom Stora torget så upplåter de tillstånd i möbleringszon, mellan fasad och gångstråk, endast på adresserna Drottninggatan 15 och 20. Det vill säga vid Soltorget och utanför Pressbyrån. Och det endast mellan 1 juni och 1 augusti.

Vill bidra

– Med det här förslaget gör vi det vi kan bidra med. Sedan är det upp till fastighetsägarna att söka tillstånd för jordgubbsförsäljning längs med sina fasader, säger Emelie Öhrn på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Det är polisen som beviljar tillstånden och de ser endast till ordningsfrågan. Kommunen är en remissinstans hos polisen i dessa ärenden. När det gäller kassaregister är det Skatteverkets arbetsuppgift att kontrollera att en återförsäljare har det, inte kommunen.

Beslut i vår

– Genom rutinerna i det här förslaget blir det ett annat sätt att hantera ärendet som vi hoppas kan bidra till att jordgubbsförsäljningen upplevs positivt för alla, säger Emelie Öhrn.

Förslaget har behandlats i teknik- och fastighetsnämnden och ska sedan upp till kommunstyrelsen och till fullmäktige för beslut. När det väntas är i dagsläget inte klart, men innan säsongen är i gång.

I ett förslag till nytt policydokument vill teknik- och fastighetsförvaltningen skärpa upp ordningen kring jordgubbsförsäljning i centrum. Förutom Stora torget så upplåter de tillstånd i möbleringszon, mellan fasad och gångstråk, endast på adresserna Drottninggatan 15 och 20. Det vill säga vid Soltorget och utanför Pressbyrån. Och det endast mellan 1 juni och 1 augusti.

Vill bidra

– Med det här förslaget gör vi det vi kan bidra med. Sedan är det upp till fastighetsägarna att söka tillstånd för jordgubbsförsäljning längs med sina fasader, säger Emelie Öhrn på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Det är polisen som beviljar tillstånden och de ser endast till ordningsfrågan. Kommunen är en remissinstans hos polisen i dessa ärenden. När det gäller kassaregister är det Skatteverkets arbetsuppgift att kontrollera att en återförsäljare har det, inte kommunen.

Beslut i vår

– Genom rutinerna i det här förslaget blir det ett annat sätt att hantera ärendet som vi hoppas kan bidra till att jordgubbsförsäljningen upplevs positivt för alla, säger Emelie Öhrn.

Förslaget har behandlats i teknik- och fastighetsnämnden och ska sedan upp till kommunstyrelsen och till fullmäktige för beslut. När det väntas är i dagsläget inte klart, men innan säsongen är i gång.