2015-02-18 18:13

2015-02-18 18:13

Strid om Eriksbergs utbyggnad i nämnd

KARLSTAD: Många nya byggprojekt planeras – handelsområdet inte prioriterat

1 700 nya bostäder, 330 nya småhus och ett 20-tal nya verksamhetsytor. Det är bara en del av innehållet i de detaljplaner som ska stå klara under 2015–2016. Men en total utbyggnad av Eriksberg finns inte med i kommunens tio prioriterade projekt. Det upprör S.

På onsdagen klubbade stadsbyggnadsnämnden ett förslag till planarbetsprogram för 2015–2016. I det kan man se att byggaktiviteten kommer att vara mycket stor i Karlstad under perioden.

– Det är ett enormt tryck med över 50 olika detaljplaneprojekt. På bostadssidan handlar det om 1 700 nya bostäder och 330 nya småhus där detaljplanerna kommer vara klara i år eller nästa år. – Till det kan läggas ett 20-tal nya verksamhetsytor där andra typer av satsningar planeras, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Alla projekt innebär att stadsbyggnadsförvaltningen har väldigt mycket att göra.

– För att klara allt har vi anställt tre nya planarkitekter och tre bygglovshandläggare. Vi räknar med att det behöver byggas 300–500 nya bostäder per år i och med att Karlstad växer med i snitt 700 personer årligen, säger stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström.

Kontoren först

Något som dock inte finns bland de tio mest prioriterade projekten för 2015–2016 är en utbyggnad av handelsområdet Eriksberg. Detta protesterade Socialdemokraterna med Håkan Holm i spetsen emot. Man förlorade dock voteringen 4–7.

– Vi har satt Eriksberg på prio 2-listan eftersom en full utbyggnad kräver en trafiklösning som kostar cirka 400 miljoner kronor.

– Men eftersom vi ännu inte vet hur området ska se ut vill vi vänta och i stället börja med kontors- och industridelen på Eriksberg. Vi hoppas den etableringen inte kräver så stora trafiklösningar, säger Peter Kullgren.

På onsdagen klubbade stadsbyggnadsnämnden ett förslag till planarbetsprogram för 2015–2016. I det kan man se att byggaktiviteten kommer att vara mycket stor i Karlstad under perioden.

– Det är ett enormt tryck med över 50 olika detaljplaneprojekt. På bostadssidan handlar det om 1 700 nya bostäder och 330 nya småhus där detaljplanerna kommer vara klara i år eller nästa år. – Till det kan läggas ett 20-tal nya verksamhetsytor där andra typer av satsningar planeras, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Alla projekt innebär att stadsbyggnadsförvaltningen har väldigt mycket att göra.

– För att klara allt har vi anställt tre nya planarkitekter och tre bygglovshandläggare. Vi räknar med att det behöver byggas 300–500 nya bostäder per år i och med att Karlstad växer med i snitt 700 personer årligen, säger stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström.

Kontoren först

Något som dock inte finns bland de tio mest prioriterade projekten för 2015–2016 är en utbyggnad av handelsområdet Eriksberg. Detta protesterade Socialdemokraterna med Håkan Holm i spetsen emot. Man förlorade dock voteringen 4–7.

– Vi har satt Eriksberg på prio 2-listan eftersom en full utbyggnad kräver en trafiklösning som kostar cirka 400 miljoner kronor.

– Men eftersom vi ännu inte vet hur området ska se ut vill vi vänta och i stället börja med kontors- och industridelen på Eriksberg. Vi hoppas den etableringen inte kräver så stora trafiklösningar, säger Peter Kullgren.