2015-02-18 18:28

2015-02-18 18:28

NCC reserverade mark på Rudsberget

KARLSTAD

Teknik- och fastighetsnämnden godkände på onsdagen ett markreservationsavtal med NCC conctruction.

Avtalet innebär att bolaget har ett år på sig att arbeta fram ett projekt. Detaljplanen tillåter byggande av flera hundra lägenheter.

Enligt exploatörens preliminära tidsplan ska produktionen av lägenheterna ske 2016-2018.

Avtalet innebär att bolaget har ett år på sig att arbeta fram ett projekt. Detaljplanen tillåter byggande av flera hundra lägenheter.

Enligt exploatörens preliminära tidsplan ska produktionen av lägenheterna ske 2016-2018.