2015-02-18 18:11

2015-02-18 18:11

Klubbat i stadsbyggnadsnämnden

KARLSTAD

Åttavåningshus på Rud

En detaljplan för en del av Björnparken på Rud ska upprättas. Här vill KBAB bygga ett nytt åttavåningshus med 44 lägenheter, ett likadant som nyligen stod klart tvärs över gatan.

Nytt bygglov för Nickebo

Nämnden gav ett nytt bygglov för 18 lägenheter i två hus på fastigheten Solen 14 på Råtorp. Projektet har påbörjats, men bygglovet överklagades och mark- och miljödomstolen upphävde det på grund av avvikelser.

– Ett nytt bygglov i enlighet med detaljplanen har tagits fram där bland annat storlek på balkonger har minskats liksom den indragna takvåningen, säger Henrik Lindblom (FP), andre vice ordförande i nämnden.

Vill ha isbana på torget

Anlägg en isbana på Stora torget är ett önskemål som kommit via ett medborgarförslag. Nämnden beslutade att förslaget ska tas med det i planarbetet för torget.

Åttavåningshus på Rud

En detaljplan för en del av Björnparken på Rud ska upprättas. Här vill KBAB bygga ett nytt åttavåningshus med 44 lägenheter, ett likadant som nyligen stod klart tvärs över gatan.

Nytt bygglov för Nickebo

Nämnden gav ett nytt bygglov för 18 lägenheter i två hus på fastigheten Solen 14 på Råtorp. Projektet har påbörjats, men bygglovet överklagades och mark- och miljödomstolen upphävde det på grund av avvikelser.

– Ett nytt bygglov i enlighet med detaljplanen har tagits fram där bland annat storlek på balkonger har minskats liksom den indragna takvåningen, säger Henrik Lindblom (FP), andre vice ordförande i nämnden.

Vill ha isbana på torget

Anlägg en isbana på Stora torget är ett önskemål som kommit via ett medborgarförslag. Nämnden beslutade att förslaget ska tas med det i planarbetet för torget.