2015-02-18 06:00

2015-02-18 07:34

"Jag har den fullaste respekt för dem"

KARLSTAD: Peter Kullgren (KD) försäkrar att man ska lyssna på grannarna

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) har full förståelse för att grannarna på Sundsta känner oro för sin boendemiljö när fyra nya höghus kan bli en realitet.
– Vi kommer att utvärdera alla synpunkter under den pågående detaljplaneprocessen.

Allt fler kvarvarande ytor i centrala Karlstad har bebyggts de senaste åren och trycket på de som finns kvar växer. Den här gången är det på Sundsta som det planeras för nya bostäder.

– Vi har gjort ett planprogram för hela området och nu pågår detaljplanearbetet. Under den tiden sker samråd, granskning och möjlighet att överklaga kommande beslut, säger Peter Kullgren.

Fyra höghus planeras i ett område där det i dag bara finns hus som bara är upp till sex våningar höga. Förstår du att grannarna är oroliga för sin boendemiljö?

– Ja, jag har den fullaste respekt för dem och vi kommer att vara lyhörda och lyssna på dem och utvärdera alla synpunkter under den pågående detaljplaneprocessen. Vi följer plan- och bygglagens krav på utredning av bland annat kulturmiljöer, stadsplaner och siluetter.

Varför bör det byggas så här höga hus i Karlstad?

– Därför att det finns ett stort behov av nya bostäder i stan i och med att den växer. Samtidigt finns det inte obegränsat med markytor. Vi har sagt att höjderna på byggnaderna i Tingvallastaden ska vara begränsade, men i utkanten av stad ska vi släppa upp dem.

– Förtätningsprojekt som de här vill vi prioritera.

Allt fler kvarvarande ytor i centrala Karlstad har bebyggts de senaste åren och trycket på de som finns kvar växer. Den här gången är det på Sundsta som det planeras för nya bostäder.

– Vi har gjort ett planprogram för hela området och nu pågår detaljplanearbetet. Under den tiden sker samråd, granskning och möjlighet att överklaga kommande beslut, säger Peter Kullgren.

Fyra höghus planeras i ett område där det i dag bara finns hus som bara är upp till sex våningar höga. Förstår du att grannarna är oroliga för sin boendemiljö?

– Ja, jag har den fullaste respekt för dem och vi kommer att vara lyhörda och lyssna på dem och utvärdera alla synpunkter under den pågående detaljplaneprocessen. Vi följer plan- och bygglagens krav på utredning av bland annat kulturmiljöer, stadsplaner och siluetter.

Varför bör det byggas så här höga hus i Karlstad?

– Därför att det finns ett stort behov av nya bostäder i stan i och med att den växer. Samtidigt finns det inte obegränsat med markytor. Vi har sagt att höjderna på byggnaderna i Tingvallastaden ska vara begränsade, men i utkanten av stad ska vi släppa upp dem.

– Förtätningsprojekt som de här vill vi prioritera.