2015-02-18 18:25

2015-02-18 18:25

Investeringsplanen är klar

KARLSTAD

Teknik- och fastighetsnämnden klubbade på onsdagen en investerings- och underhållsplan utifrån den grundram man fått för år 2015.

Området lokalförsörjning får en investeringsram på 56,7 miljoner, trafik och gata tilldelas 33,8 miljoner och natur och park får 6,8 miljoner kronor.

Investeringsramen för VA blir 53,7 miljoner kronor medan produktionsavdelningen tilldelas 5 miljoner kronor.

Området lokalförsörjning får en investeringsram på 56,7 miljoner, trafik och gata tilldelas 33,8 miljoner och natur och park får 6,8 miljoner kronor.

Investeringsramen för VA blir 53,7 miljoner kronor medan produktionsavdelningen tilldelas 5 miljoner kronor.