2015-02-18 18:35

2015-02-18 18:35

Avtal klart för nya studentbostäder

KARLSTAD

Lönnens studentbostäder vill bygga studentbostäder vid universitetstorget på Kronoparken.

Man vill bygga ett tredje tornhus intill dagens två vid Sommargatan. Huset byggs i åtta våningar med ett 50-tal lägenheter. I en andra etapp planerar man ett trevåningshus bredvid med ett 80-tal studentbostäder.

Bolagets målsättning är att kunna erbjuda inflyttning i tornhuset till vårterminen 2017. Teknik- och fastighetsnämnden godkände samarbetsavtalet med Lönnen studentbostäder.

Man vill bygga ett tredje tornhus intill dagens två vid Sommargatan. Huset byggs i åtta våningar med ett 50-tal lägenheter. I en andra etapp planerar man ett trevåningshus bredvid med ett 80-tal studentbostäder.

Bolagets målsättning är att kunna erbjuda inflyttning i tornhuset till vårterminen 2017. Teknik- och fastighetsnämnden godkände samarbetsavtalet med Lönnen studentbostäder.