2015-02-17 19:39

2015-02-17 22:00

SPF vill behålla tandhygienistutbildning

KARLSTAD

SPF Seniorerna i Värmlands län är näst i raden att ställa sig bakom den som arbetar för att behålla tandhygienistutbildningen vid Karlstad universitet.

I ett uttalande skriver man:

”En lokal utbildning gör det lättare att rekrytera till tjänster inom länet. Allt fler äldre har kvar sina tänder och för att kunna ge adekvat hjälp krävs utbildad omvårdnadspersonal inom hemtjänst och serviceboende. Tandhygienisten är en välutbildad yrkesgrupp som kan anlitas för utbildning och bistå vid besök i hemmet och på övriga boenden.”

Man skriver också att den information om tandhygien som fås vid regelbundna behandlingar hos en tandhygienist är ovärdelig.

”Tänderna på verkar vårt hälsotillstånd och vår livskvalitet.”

 

I ett uttalande skriver man:

”En lokal utbildning gör det lättare att rekrytera till tjänster inom länet. Allt fler äldre har kvar sina tänder och för att kunna ge adekvat hjälp krävs utbildad omvårdnadspersonal inom hemtjänst och serviceboende. Tandhygienisten är en välutbildad yrkesgrupp som kan anlitas för utbildning och bistå vid besök i hemmet och på övriga boenden.”

Man skriver också att den information om tandhygien som fås vid regelbundna behandlingar hos en tandhygienist är ovärdelig.

”Tänderna på verkar vårt hälsotillstånd och vår livskvalitet.”