2015-02-17 18:59

2015-02-17 18:59

Samtalsakutens samtal hjälper

KARLSTADS UNIVERSITET

Ju tidigare man får samtalsstöd, ju bättre effekt ger det. Det visar en studie som gjorts vid Karlstads universitet.

Under 2012 gjordes 2 000 besök vid Samtalsakuten, en öppen verksamhet som erbjuder samtalsstöd för personer som befinner sig i en livssituation de upplever som ohållbar. Och det var där studien gjordes.

– Vi ville ta reda på om samtalen gjorde skillnad för besökarna och om man fått hjälp med det man sökte för, säger Ola Lindgren, fil lic och psykoterapeut vid Landstinget i Värmland, i ett pressmeddelande.

I själva studien deltog drygt 100 personer, som med hjälp av skattningsskalor och frågeformulär fick uppge vilken grad av vanliga krissymtom de upplevde och om och hur de blivit hjälpta och bemötta. Resultatet visade på att samtalen har en bra effekt. Stödet gör skillnad när det gäller ångest, nedstämdhet, symtom på depression, sömnsvårigheter och känsla av sammanhang.

– Deltagarna uttryckte detta som att de fått ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag och sitt livssammanhang. Det är i och för sig ingen överraskning att samtal har god effekt. Tidigare forskning om samtalsbehandling och psykoterapi visar i allmänhet goda effekter. Men Samtalsakuten är en unik modell i korsvägen mellan själavård, socialt arbete och hälso- och sjukvård och det är intressant att se att den också fungerar.

Samtalsakuten är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Karlstad, Forshaga, Kil och Hammarö, Svenska Kyrkan och Landstinget i Värmland.

Under 2012 gjordes 2 000 besök vid Samtalsakuten, en öppen verksamhet som erbjuder samtalsstöd för personer som befinner sig i en livssituation de upplever som ohållbar. Och det var där studien gjordes.

– Vi ville ta reda på om samtalen gjorde skillnad för besökarna och om man fått hjälp med det man sökte för, säger Ola Lindgren, fil lic och psykoterapeut vid Landstinget i Värmland, i ett pressmeddelande.

I själva studien deltog drygt 100 personer, som med hjälp av skattningsskalor och frågeformulär fick uppge vilken grad av vanliga krissymtom de upplevde och om och hur de blivit hjälpta och bemötta. Resultatet visade på att samtalen har en bra effekt. Stödet gör skillnad när det gäller ångest, nedstämdhet, symtom på depression, sömnsvårigheter och känsla av sammanhang.

– Deltagarna uttryckte detta som att de fått ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag och sitt livssammanhang. Det är i och för sig ingen överraskning att samtal har god effekt. Tidigare forskning om samtalsbehandling och psykoterapi visar i allmänhet goda effekter. Men Samtalsakuten är en unik modell i korsvägen mellan själavård, socialt arbete och hälso- och sjukvård och det är intressant att se att den också fungerar.

Samtalsakuten är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Karlstad, Forshaga, Kil och Hammarö, Svenska Kyrkan och Landstinget i Värmland.