2015-02-17 18:03

2015-02-17 18:03

Kamerorna kan bli fler

VÄRMLAND: Polisen ser fördelar

Det kan bli vanligare med övervakningskameror i offentliga miljöer. Efter den senaste tidens terrordåd i Europa utreds frågan av regeringen.

Det är Dagens Nyheter som rapporterar att frågan om fler övervakningskameror i offentliga miljöer aktualiserats. Just nu utreds den internt på justitiedepartementet.

– Det är något vi tittar på, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till tidningen.

Övervakningskameror är en känslig fråga. Kritikerna anser att det innebär för stort intrång i den personliga integriteten. Förespråkarna anser bland annat att det hjälper både för att förebygga och utreda brott.

Oklart antal

Hur många övervakningskameror det finns i Värmland i dagsläget är oklart. Länsstyrelsen, som tar emot anmälningar och beslutar i tillståndsfrågor, kan inte ta fram de uppgifterna med mindre än att varje ansökan och beslut gås igenom manuellt. Det är ett digert arbete.

2011 gjorde NWT en kartläggning av övervakningskamerornas utbredning och kunde konstatera att det handlade om tusentals. Nästan hälften bevakade allmänna platser, som butiker, bensinstationer, banker, parkeringsgarage och bussar.

Strikta regler

– Men det är ytterst strikta regler i dag, säger Gith Nilsson, på Länsstyrelsen i Värmland. Det är svårt att få ett tillstånd för kameraövervakning på en plats som allmänheten har tillträde till, den personliga integriteten väger väldigt tungt.

– Så är det i dag, men lagstiftningen kan naturligtvis ändras.

Vill ha fler

I Värmland har till exempel gator och torg varit ”fredade” från övervakningskameror. Skulle det visa sig att möjligheten till fler övervakningskameror blir verklighet kan läget bli ett annat.

Någon som inte minst polisen ser fördelar med.

– Kameraövervakning är positivt både vad gäller ur ett brottsförebyggnade och ur ett brottsbekämpande perspektiv, säger polisintendent Christer Lööf. Finns det film i en brottsutredning är det i många fall helt avgörande bevisning.

– Men det ska vägas mot den personliga integriteten. Om man ser på England, som exempel, så avlöser kamerorna i princip varandra. Så kanske vi inte ska ha det, men visst skulle det vara värdefullt om det fanns kameror på fler ställen.

Polisen framhåller ofta vikten av att vara där brotten begås. Stora torget i Karlstad är en av platserna i länet där allra flest våldsbrott begås.

Om det fanns möjlighet till kameror där – skulle ni vilja ha det?

– Det skulle naturligtvis vara värdefullt i vissa avseenden, men det handlar om till vilket pris och det är en svår avvägning. Många känner att kameror bidrar till trygghet, andra tycker inte att det är bra alls, säger Christer Lööf.

Det är Dagens Nyheter som rapporterar att frågan om fler övervakningskameror i offentliga miljöer aktualiserats. Just nu utreds den internt på justitiedepartementet.

– Det är något vi tittar på, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till tidningen.

Övervakningskameror är en känslig fråga. Kritikerna anser att det innebär för stort intrång i den personliga integriteten. Förespråkarna anser bland annat att det hjälper både för att förebygga och utreda brott.

Oklart antal

Hur många övervakningskameror det finns i Värmland i dagsläget är oklart. Länsstyrelsen, som tar emot anmälningar och beslutar i tillståndsfrågor, kan inte ta fram de uppgifterna med mindre än att varje ansökan och beslut gås igenom manuellt. Det är ett digert arbete.

2011 gjorde NWT en kartläggning av övervakningskamerornas utbredning och kunde konstatera att det handlade om tusentals. Nästan hälften bevakade allmänna platser, som butiker, bensinstationer, banker, parkeringsgarage och bussar.

Strikta regler

– Men det är ytterst strikta regler i dag, säger Gith Nilsson, på Länsstyrelsen i Värmland. Det är svårt att få ett tillstånd för kameraövervakning på en plats som allmänheten har tillträde till, den personliga integriteten väger väldigt tungt.

– Så är det i dag, men lagstiftningen kan naturligtvis ändras.

Vill ha fler

I Värmland har till exempel gator och torg varit ”fredade” från övervakningskameror. Skulle det visa sig att möjligheten till fler övervakningskameror blir verklighet kan läget bli ett annat.

Någon som inte minst polisen ser fördelar med.

– Kameraövervakning är positivt både vad gäller ur ett brottsförebyggnade och ur ett brottsbekämpande perspektiv, säger polisintendent Christer Lööf. Finns det film i en brottsutredning är det i många fall helt avgörande bevisning.

– Men det ska vägas mot den personliga integriteten. Om man ser på England, som exempel, så avlöser kamerorna i princip varandra. Så kanske vi inte ska ha det, men visst skulle det vara värdefullt om det fanns kameror på fler ställen.

Polisen framhåller ofta vikten av att vara där brotten begås. Stora torget i Karlstad är en av platserna i länet där allra flest våldsbrott begås.

Om det fanns möjlighet till kameror där – skulle ni vilja ha det?

– Det skulle naturligtvis vara värdefullt i vissa avseenden, men det handlar om till vilket pris och det är en svår avvägning. Många känner att kameror bidrar till trygghet, andra tycker inte att det är bra alls, säger Christer Lööf.