2015-02-17 17:02

2015-02-17 17:03

Förseningsavgift för FBK:s fastighetsbolag

KARLSTAD

Färjestads BK:s fastighetsbolag har fått en föreningsavgift på 5000 kronor för en försent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket.

Besultet överklagades till förvaltningsrätten som dock slog fast att avgiften var motiverad och att Färjestads BK:s fastighetsbolag måste betala.

 

Besultet överklagades till förvaltningsrätten som dock slog fast att avgiften var motiverad och att Färjestads BK:s fastighetsbolag måste betala.