2015-02-12 18:14

2015-02-12 18:14

"Det går med en enklare lösning"

KARLSTAD: Affärsområdet Eriksberg finns med i planerna

Det är mycket snack om Bergvik men väldigt tyst om Eriksberg. Det som inte hörs utåt är en febril tankeverksamhet i kommunhuset.

Eurocommercial, som äger en del av Bergviks köpcentrum, hävdar i NWT att Karlstads kommun håller tillbaka en expansion av köpcentret. Dessutom planeras ett kostsamt utbygge av E18 utanför.

Så vad händer med det planerade affärsområdet Eriksberg på andra sidan E18?

– Jag kan konstatera att det inte ligger helt i våra händer. Det behöver göras stora investeringar i trafiken som vi inte har råd med. Då måste Vägverket gå in och bidra och det har de inte sagt ja till, säger Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Enklare trafiklösning

Han säger att frågan Eriksberg ”poppar upp” någon gång varje dag. Så området är inte ute ur bilden.

– Vi funderar och vrider och vänder på det här. En fördjupad översiktsplan är gjord, men en detaljplan ska göras och vi funderar på var den ska läggas i prioritetsordningen.

– Vi kanske kan få i gång verksamhetsplaneringen nu, i stället för hela affärsområdet, och klara oss med en enklare trafiklösning.

Han tillägger att en expansion på Bergviksområdet inte varit prioriterat de senaste åren.

– För fyra år sedan tappade centrumhandeln mycket. Nu tycker vi att det fins en balans mellan centrum och externhandeln. Centrum är prio ett, sedan Välsviken och sen är det Bergviks tur. Stadens kärna är oerhört viktig för hela Karlstads attraktivitet som stad, säger Peter Kullgren.

Eurocommercial, som äger en del av Bergviks köpcentrum, hävdar i NWT att Karlstads kommun håller tillbaka en expansion av köpcentret. Dessutom planeras ett kostsamt utbygge av E18 utanför.

Så vad händer med det planerade affärsområdet Eriksberg på andra sidan E18?

– Jag kan konstatera att det inte ligger helt i våra händer. Det behöver göras stora investeringar i trafiken som vi inte har råd med. Då måste Vägverket gå in och bidra och det har de inte sagt ja till, säger Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Enklare trafiklösning

Han säger att frågan Eriksberg ”poppar upp” någon gång varje dag. Så området är inte ute ur bilden.

– Vi funderar och vrider och vänder på det här. En fördjupad översiktsplan är gjord, men en detaljplan ska göras och vi funderar på var den ska läggas i prioritetsordningen.

– Vi kanske kan få i gång verksamhetsplaneringen nu, i stället för hela affärsområdet, och klara oss med en enklare trafiklösning.

Han tillägger att en expansion på Bergviksområdet inte varit prioriterat de senaste åren.

– För fyra år sedan tappade centrumhandeln mycket. Nu tycker vi att det fins en balans mellan centrum och externhandeln. Centrum är prio ett, sedan Välsviken och sen är det Bergviks tur. Stadens kärna är oerhört viktig för hela Karlstads attraktivitet som stad, säger Peter Kullgren.