2015-02-11 18:29

2015-02-11 18:30

"Vi vill göra det lättare att byta jobb mitt i livet"

KARLSTAD: Anna Kinberg Batra på blixtvisit i Värmland

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra hamnade mitt i rallyuppladdningen på Stora torget i Karlstad i går. Hon tog chansen att hylla rallyt och dess betydelse för besöksnäringen i länet.
– Besöksnäringen är en viktig bransch där många unga får sitt första jobb.

På frågan vad man kan göra åt den höga arbetslösheten i Värmland svarade Anna Kinberg Batra med en känga åt regeringen.

– Det gäller att vårda och stärka villkoren och inte hota. Bara fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga som regeringen hotar med skulle hota 1500 heltidstjänster i Värmland.

Moderatledaren vill göra det lättare att byta jobb mitt i livet.

– Skolan måste vara bra från början så att man kan få det första jobbet, men det kommer att krävas att vi oftare byter jobb mitt i livet. Där måste politiken och arbetsmarknadens parter hjälpa till. Jag har bara varit partiledare i en månad men under den tiden har jag bjudit in arbetsmarknadens parter för att diskutera hur vi ska göra det lättare att ställa om. Och så har vi föreslagit att alla vuxna ska få kommunal vuxenutbildning för dem som inte har tillräcklig gymnasial utbildning med sig från början.

Ni satt vid makten i åtta år. Vad var det ni inte lyckades med, med tanke på arbetslösheten?

– Vi måste vara självkritiska, vi förlorade valet i september för att vi inte lyckades svara på väljarnas frågor. Men det var flera hundra tusen fler som jobbade, trots att vi hade gått igenom en kris. Det var bra, och jobben fortsätter att växa till, men det är för många som inte får sitt första jobb. Vi måste fortsätta att förbättra skolan, och se till att det inte blir för svårt eller dyrt att prova på någon som inte fått in första foten på arbetsmarknaden.

Sänkta minimilöner tror hon dock inte på.

– Vi vill hellre hjälpa upp och in dem som inte kommit in på arbetsmarknaden. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där det inte blir för låga löner som man inte kan leva på.

På frågan vad man kan göra åt den höga arbetslösheten i Värmland svarade Anna Kinberg Batra med en känga åt regeringen.

– Det gäller att vårda och stärka villkoren och inte hota. Bara fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga som regeringen hotar med skulle hota 1500 heltidstjänster i Värmland.

Moderatledaren vill göra det lättare att byta jobb mitt i livet.

– Skolan måste vara bra från början så att man kan få det första jobbet, men det kommer att krävas att vi oftare byter jobb mitt i livet. Där måste politiken och arbetsmarknadens parter hjälpa till. Jag har bara varit partiledare i en månad men under den tiden har jag bjudit in arbetsmarknadens parter för att diskutera hur vi ska göra det lättare att ställa om. Och så har vi föreslagit att alla vuxna ska få kommunal vuxenutbildning för dem som inte har tillräcklig gymnasial utbildning med sig från början.

Ni satt vid makten i åtta år. Vad var det ni inte lyckades med, med tanke på arbetslösheten?

– Vi måste vara självkritiska, vi förlorade valet i september för att vi inte lyckades svara på väljarnas frågor. Men det var flera hundra tusen fler som jobbade, trots att vi hade gått igenom en kris. Det var bra, och jobben fortsätter att växa till, men det är för många som inte får sitt första jobb. Vi måste fortsätta att förbättra skolan, och se till att det inte blir för svårt eller dyrt att prova på någon som inte fått in första foten på arbetsmarknaden.

Sänkta minimilöner tror hon dock inte på.

– Vi vill hellre hjälpa upp och in dem som inte kommit in på arbetsmarknaden. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där det inte blir för låga löner som man inte kan leva på.