2015-02-11 18:08

2015-02-11 18:08

Kunde inte bredda E18

KARLSTAD: Eriksberg orsaken

Den dryga kilometern väg från Fintatorp och österut till Karlstad som bara ska bli 1+1-filig vajerväg beror enligt Trafikverket inte på dem.
– Eftersom kommunen inte har bestämt sig om Eriksberg har vi inte kunnat planera in sträckan.

Det säger Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström. NWT berättade i onsdags om att den nya fyrfältsvägen på Sörmon kommer sluta vid Fintatorp väster om Skutbergsmotet.

Kvar blir då en sträcka på drygt en cirka en kilometer som inte breddas, Fintatorp–Hultsbergsmotet (inte Fintatorp–Skutbergsmotet som NWT felaktigt skrev i onsdagstidningen) där motorvägen börjar.

Nu har Trafikverket beslutat sig för att förse den med vajerräcke för att inte en trafikfarlig lucka ska uppstå.

– De 1,3 kilometerna ligger inte med i den nationella planen och eftersom kommunen inte har bestämt sig om Eriksbergs handelsområde har vi inte kunnat planera in sträckan.

– Men vi är så angelägna att komma i gång med ombyggnaden över Sörmon att vi väljer att sätta upp vajer även på den här sträckan, säger Håkan Wennerström.

När kan avsnittet få samma fyrfiliga standard?

– Det vill jag inte spekulera i. Men vi jobbar för att få med den i nationella planen så fort som möjligt, fortsätter han.

De sista 1,3 kilometerna har alltså aldrig funnits med i de nuvarande utbyggnadsplanerna.

– Nej, den sträckan har aldrig varit prioriterad. Det finns dock en fördjupad vägutredning, men delen saknar finansiering, säger Peter Thörn, infrastrukturstrateg på Karlstads kommun.

Det säger Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström. NWT berättade i onsdags om att den nya fyrfältsvägen på Sörmon kommer sluta vid Fintatorp väster om Skutbergsmotet.

Kvar blir då en sträcka på drygt en cirka en kilometer som inte breddas, Fintatorp–Hultsbergsmotet (inte Fintatorp–Skutbergsmotet som NWT felaktigt skrev i onsdagstidningen) där motorvägen börjar.

Nu har Trafikverket beslutat sig för att förse den med vajerräcke för att inte en trafikfarlig lucka ska uppstå.

– De 1,3 kilometerna ligger inte med i den nationella planen och eftersom kommunen inte har bestämt sig om Eriksbergs handelsområde har vi inte kunnat planera in sträckan.

– Men vi är så angelägna att komma i gång med ombyggnaden över Sörmon att vi väljer att sätta upp vajer även på den här sträckan, säger Håkan Wennerström.

När kan avsnittet få samma fyrfiliga standard?

– Det vill jag inte spekulera i. Men vi jobbar för att få med den i nationella planen så fort som möjligt, fortsätter han.

De sista 1,3 kilometerna har alltså aldrig funnits med i de nuvarande utbyggnadsplanerna.

– Nej, den sträckan har aldrig varit prioriterad. Det finns dock en fördjupad vägutredning, men delen saknar finansiering, säger Peter Thörn, infrastrukturstrateg på Karlstads kommun.