2015-02-11 16:15

2015-02-11 17:17

Hagberg slutar som biskop

KARLSTADS STIFT: "Jag har kunnat räkna åren"

(UPPDATERAD) Nu ser biskop Esbjörn Hagberg slutet på sin tjänst i Karlstads stift. I augusti 2016 lägger han ner biskopsstaven.

Beskedet att Esbjörn Hagberg slutar som biskop kom på onsdagseftermiddagen. Slutar gör han av naturliga orsaker.

– Jag börjar bli gammal, när jag har slutat har jag fyllt 66 år och är inne på mitt 67:e år. Och vi vill gå i pension vi också.

– Så det är under det året jag ska gå i pension och den här tidpunkten passar bra privat och även för min efterträdare.

Att sluta var inget svårt val säger han.

– Nej, jag har som sagt passerat 66 år då och senast vid 67 måste vi gå, jag har kunnat räkna åren och det är naturligt att lämna över till en efterträdare.

Känns det tomt nu när du har meddelat din avgång?

– Nej, jag har mycket att göra, men inser att det kommer en dag när det blir annorlunda.

”Kommer att bli ett intensivt år”

Esbjörn Hagberg säger att han efter avslutad biskopstjänst kommer att gå in i en ny fas som han delar med alla människor som går i pension, men någon skräck inför det nya känner han inte.

– Nej, men det kommer att bli ovant.

Vad kommer du göra under tiden du har kvar?

– Jag kommer att fullgöra de uppgifter jag har och sedan göra en avslutande runda i stiftet. Det kommer att bli ett intensivt år, säger Esbjörn Hagberg.

En process att utse en ny biskop kommer att påbörjas om ungefär ett år, under våren 2016. Den som valet faller på kommer sedan att vigas den 28 augusti 2016. Esbjörn Hagberg kommer troligen att göra sin så kallades stavnedläggning på söndagskvällen veckan innan.

Vad har du för planer från september 2016 och framåt?

– Då ska vi inrätta oss i ett nytt liv. Vi har fem barnbarn och fler på väg så vi kommer finnas för barn och barnbarn. Sedan har jag drömmar som jag vill arbeta med. De är delvis hemliga.

Beskedet att Esbjörn Hagberg slutar som biskop kom på onsdagseftermiddagen. Slutar gör han av naturliga orsaker.

– Jag börjar bli gammal, när jag har slutat har jag fyllt 66 år och är inne på mitt 67:e år. Och vi vill gå i pension vi också.

– Så det är under det året jag ska gå i pension och den här tidpunkten passar bra privat och även för min efterträdare.

Att sluta var inget svårt val säger han.

– Nej, jag har som sagt passerat 66 år då och senast vid 67 måste vi gå, jag har kunnat räkna åren och det är naturligt att lämna över till en efterträdare.

Känns det tomt nu när du har meddelat din avgång?

– Nej, jag har mycket att göra, men inser att det kommer en dag när det blir annorlunda.

”Kommer att bli ett intensivt år”

Esbjörn Hagberg säger att han efter avslutad biskopstjänst kommer att gå in i en ny fas som han delar med alla människor som går i pension, men någon skräck inför det nya känner han inte.

– Nej, men det kommer att bli ovant.

Vad kommer du göra under tiden du har kvar?

– Jag kommer att fullgöra de uppgifter jag har och sedan göra en avslutande runda i stiftet. Det kommer att bli ett intensivt år, säger Esbjörn Hagberg.

En process att utse en ny biskop kommer att påbörjas om ungefär ett år, under våren 2016. Den som valet faller på kommer sedan att vigas den 28 augusti 2016. Esbjörn Hagberg kommer troligen att göra sin så kallades stavnedläggning på söndagskvällen veckan innan.

Vad har du för planer från september 2016 och framåt?

– Då ska vi inrätta oss i ett nytt liv. Vi har fem barnbarn och fler på väg så vi kommer finnas för barn och barnbarn. Sedan har jag drömmar som jag vill arbeta med. De är delvis hemliga.