2015-02-10 18:43

2015-02-10 19:21

Så länge ligger snön

VÄRMLAND: Ny rapport från SMHI

Nu är det svart på vitt – det vita blir allt mindre. Det snöar mindre och den snö som kommer ligger allt kortare, visar SMHI:s sammanställning från 1904 till i dag.
Snödjupsrekordet för Värmland är 180 centimeter och slogs redan 1951.

SMHI konstaterar i sin nya rapport att vinterns största snödjup under mätperioden totalt minskat med mellan 10 och 20 centimeter. Även antalet dagar med snötäcke på minst 1 centimeter har minskat. I vissa områden i Svealand med så mycket som drygt 20 dagar under en vinter.

Snödjupsrekordet för Sverige är 327 centimeter och slogs 28 februari 1926 i Kopparåsen vid Riksgränsen. Värmlandsrekordet på 180 centimeter vid Blåbärskullen är jämförelsevis inte mycket att komma med.

Rekordökning

Största snödjupsökningen från en dag till nästa uppmättes för Värmlands del i Skråmforsen i december 1963. Snödjupet ökade då från 7 till 52 centimeter på några timmar.

Den mätstation i länet som varit i gång ända sedan 1904 finns i Karlstad. Antalet snödagar under en vinter har som mest uppmätts till på 146 (1965/66) och som minst 10 (1989/90).

En medelvinter i Karlstad ligger det snö på marken 79 dagar.

SMHI konstaterar i sin nya rapport att vinterns största snödjup under mätperioden totalt minskat med mellan 10 och 20 centimeter. Även antalet dagar med snötäcke på minst 1 centimeter har minskat. I vissa områden i Svealand med så mycket som drygt 20 dagar under en vinter.

Snödjupsrekordet för Sverige är 327 centimeter och slogs 28 februari 1926 i Kopparåsen vid Riksgränsen. Värmlandsrekordet på 180 centimeter vid Blåbärskullen är jämförelsevis inte mycket att komma med.

Rekordökning

Största snödjupsökningen från en dag till nästa uppmättes för Värmlands del i Skråmforsen i december 1963. Snödjupet ökade då från 7 till 52 centimeter på några timmar.

Den mätstation i länet som varit i gång ända sedan 1904 finns i Karlstad. Antalet snödagar under en vinter har som mest uppmätts till på 146 (1965/66) och som minst 10 (1989/90).

En medelvinter i Karlstad ligger det snö på marken 79 dagar.