2015-02-09 15:52

2015-02-09 15:53

Resorna med Karlstadsbuss fortsätter öka

KARLSTAD

För nionde året i rad ökar resorna med Karlstads stadsbussar. Totalt gjordes 6,5 miljoner resor under fjolåret, vilket är en ökning med 100 000 sett till 2013.

– Det är glädjande att den positiva trenden håller i sig. Kunderna är nöjda och bussåkandet i Karlstad fortsätter att öka, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande.

Under de senaste nio åren har resandet med stadsbussarna ökat med 67 procent.

En Karlstadsbo gör i genomsnitt hundra stadsbussresor per år. Detta gör att Karlstad är en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt.

Allt fler resenärer tycker också att chaufförerna är trevliga. Vid 2014 års undersökning tyckte 82 procent att förarna var trevliga.

– Jag känner mig väldigt stolt över siffrorna som presenteras. De är ett kvitto på att vi aktivt jobbar med frågor som är viktiga för våra kunder, säger Mattias Bergh, chef på Karlstadsbuss.

I övrigt kan noteras att nio av tio tycker det är lätt att få information om busstider.

Sex av tio tycker att det är enkelt att köpa biljett.

– Det är glädjande att den positiva trenden håller i sig. Kunderna är nöjda och bussåkandet i Karlstad fortsätter att öka, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande.

Under de senaste nio åren har resandet med stadsbussarna ökat med 67 procent.

En Karlstadsbo gör i genomsnitt hundra stadsbussresor per år. Detta gör att Karlstad är en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt.

Allt fler resenärer tycker också att chaufförerna är trevliga. Vid 2014 års undersökning tyckte 82 procent att förarna var trevliga.

– Jag känner mig väldigt stolt över siffrorna som presenteras. De är ett kvitto på att vi aktivt jobbar med frågor som är viktiga för våra kunder, säger Mattias Bergh, chef på Karlstadsbuss.

I övrigt kan noteras att nio av tio tycker det är lätt att få information om busstider.

Sex av tio tycker att det är enkelt att köpa biljett.