2015-02-05 15:56

2015-02-05 15:56

Turismen ökade i Värmland 2014

VÄRMLAND

Den värmländska turistnäringen utvecklades försiktigt positivt under 2014, visar nya siffror från Tillväxtverket. Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping ökade med 0,8 procent från 2013 till totalt drygt 2 miljoner.

Besökarna från utlandet ökade mer än inhemska gäster, plus 3,2 procent.

Intäkterna för logi ökade med 5,2 procent till totalt 443 miljoner kronor.

Totalt lockade Sverige rekordmånga utländska besökare under fjolåret. Mest ökar antalet besök från Indien, USA och Kina.

– Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar 173 000 jobb, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

 

Besökarna från utlandet ökade mer än inhemska gäster, plus 3,2 procent.

Intäkterna för logi ökade med 5,2 procent till totalt 443 miljoner kronor.

Totalt lockade Sverige rekordmånga utländska besökare under fjolåret. Mest ökar antalet besök från Indien, USA och Kina.

– Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar 173 000 jobb, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.