2015-02-05 18:00

2015-02-05 18:07

Så tycker läsarna

KARLSTAD

Satsningen på en cykelbro mellan Karlstad och Råtorp engagerar. Här är några läsarkommentarer. Du hittar fler på NWT:s Facebooksida.

Bra ide! En bilparkering på andra sidan älven skulle underlätta trafiken vid stora evenemang. En ytterligare lösning för att förbättra för oss pendlare är ett cykelgarage vid järnvägsstation och busstationen så vi kan förvara cykeln på ett tryggt sätt under dag eller natt. Örebro har den lösningen.

Patric Klaremo

 

Det vore mer befogat att bygga en gångbro över vägen söder om ishallen över till parkeringen, där är det ju kaos före och efter varje match. Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd här!! Men någon måste dö först innan man får upp ögonen, detta har jag själv erfarit!!

Anonym

 

Finns det ingen gräns för hur mycket kommunen skall supporta Färjestads BK? Att motivera en bro där med att arbetspendling underlättas är ju helt sinnessjukt. Hur många har sin arbetsplats på Råtorp respektive Färjestad, Rud eller Lorensberg? Ett fåtal. Har du din arbetsplats söder om motorvägsbron spelar det ingen roll om du åker över där eller på en bro vid arenan. Dessutom förstörs en mycket populär badplats sommartid. Lägg 43 miljoner på nåt bättre. Idrottsanläggningar till exempel Tingvalla isstadion som är ett vallöfte sedan länge! Konstgräs för fotbollen?

Orienteraren

 

Kanon!!! Det minskar inte bara cykeltiden för de som väljer att ta cykeln i vår fina stad. Det är ju även positivt för alla boende i områdena som nu lättare kommer över på andra sidan älven utan bil/buss! Kommer säkert bli uppskattat av hockey- och travpubliken från andra sidan älven också som nu hellre kan gå eller cykla över! Bara +!!!

Elin

 

En cykelbro mellan Råtorp och Färjestad borde knappast ur allmän synpunkt vara det mest angelägna cykelprojektet. Det borde vara viktigare att avsluta en del tidigare påbörjade cykelvägar. Den tänkta(?) cykelvägen mellan Färjestad och Skåre på östra sidan av älven avslutades i Södra Järpetan. Cykelstråket längs Järnvägsgatan norrifrån mot järnvägsstationen är undermåligt från Älvgatan och får ett abrupt slut vid Drottninggatan. Från Herrhagen mot centrum, söder om Bilan när man korsar Eneströmsgatan och ska in på Drottninggatan är ett annat exempel på oavslutad cykelväg. Argumentet att det är ett medborgarförslag verkar underligt. En annan sak vore bra, införa ett förbud mot konst på cykelvägar. Många cykelvägar är bra också.

Tomas

 

Självklart skall vi ha en bro, tänker framförallt på alla tappra ungdomar från västra sidan av älven, som nu kämpar cyklande parallellt med motorvägen för att kunna utöva sina fritidsaktiviteter vid ridstallarna, travbanan och ishallen.

Tom Gustafsson Lynch

 

Vansinnigt. Kan väl använda pengarna på bättre saker.

Lennart Thorsson, Rud

 

Förutsätter att detta projekt tidsmässigt ligger efter de andra planerade broprojekten i staden, dvs bron över älven mellan Romstad och Jakobsberg samt bron över älven mellan Lamberget och Örsholmen!

Stefan

 

Kul att det är något 'större' projekt på gång i Karlstad, nu jobbar jag i Ludvika (bor i Karlstad). Och den 'lilla' staden har byggt en gångbro mellan centrum och till stranden av sjön Väsman gick över järnvägen, det blev en stor förändring till det bättre, mycket trevligare och lättare att komma till stranden som har badmöjligheter, restaurang, hamnområde m.m, den är ca 186 meter lång, pris ca 46 miljoner. (var nog mycket markplanering i det priset). Blir naturligtvis lättare att komma till olika arrangemang som ishockey, trav, men jag tror att många kommer att cykla över till Färjestadsidan för att sola/bada, jag bor på Älvåker (som angränsar till Råtorp) och har åkt över till Färjestadssidan för att sola/bada med bil och cyklat för att gå på ishockey. Så jag tror att det skulle bli ett uppsving för FBK-hockey, trav och många med mig skulle utnyttja den trevliga sandstranden som är angränsande till ishallens parkering.

Lennart

 

När kommunen inte ens klarar av att hålla dagens cykelbanor snö-, is- och halkfria, funderar man på att satsa minst 43 miljoner på en cykelbro. Varför inte göra ett besök i verkligheten, prova att cykelledes ta er fram efter ett snöfall (infaller då och då december-mars) så kanske ni inser att skattepengarna behövs bättre till att göra cykelvägarna framkomliga med mindre risk för olyckor. Jag har cyklat omkull tre gånger i vinter pga ej plogade/sandade cykelvägar, dessbättre bara med skrubbsår som följd, men sker ingen förbättring tar jag bilen resterande vintersäsong.

Före detta vintercyklist

 

Visst det är väl bra att satsa på cykelvägar så det ska väljas före bil för miljöns skull. Men en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad löser inte trafiksituationen i centrum! Det kan ses som vettiga investeringar men det är inte prio! Kom med en lösning som gör att alla som åker Hammaröleden inte behöver åka genom centrala delar av stan, till exempel!

Lars Bengtsson

 

Man borde prioritera den bro som diskuterats över älven vid sjukhusområdet för att ambulans lättare ska ta sig fram. Satsningen med en bro vid Råtorp/Färjestad gynnar endast ett fåtal. Med argumentet att man vill få fler att ta cykel istället för bil, så finns fler broar att bygga dvs argumentet håller inte.

Anonym

 

Detta blir grymt! All satsning på cyklande är bra.

S.H

 

2011-03-08 när stadsbyggnadsnämnden ställde ut sin detaljplan som man godkänt 2011-01-26 så ansåg man att ”många går och cyklar längs Norra infarten och en cykelväg skulle öka trafiksäkerheten. 2013 anser Teknik- och fastighetsförvaltningen, när halva sträckan byggts, och förberetts för förlängning, att just denna cykelväg nu plötsligt gynnar för få. Det heter att ” pengarna nyttjas bätttre” om man tillför dom till en bro mellan Råtorp och Färjestad, även om denna bro blir dyrare än den tänkta cykelvägen. Detta samtidigt som samma kommun planerar nya bostadsområden vid Almar. Hur skall de boende här kunna cykla in till Karlstad centrum? Jag har då en öppen fråga till de styrande i kommunen, när vi ändå är igång, skall vi inte planera för en bro över till västra sidan älven även vid Almar, så de boende vid Almar kommer åt en cykelväg när de vill kunna cykla till sina arbeten eller för att handla? 2 broar över Klarälven i stället för en cykelväg längs Norra Infarten, snacka om att slänga pengarna i älven.

Skattebetalaren

 

Vansinne. Ett tak över Tingvalla vore en bättre satsning för Karlstad med omnejds ungdomar.

Anonym

 

Bron blir jättebra! Den binder ihop flera stora stadsdelar och kommer att förbättra förutsättningarna för cykel. Som Råtorpsbo skulle det även vara trevligt att förutom I2-skogen även kunna nyttja Tyr-terrängen. Bra även för hockeyfamiljer som kanske slipper skjutsa i samma omfattning.

K

 

Jag anser att k-d har ett mycket större behov av överfarter, broar, till sjukhuset som ligger inklämt i Sommarro. Även rep av Jakobsbergsbron mellan k-d o Hammarön. Om man ska hjälpa ishockeyn så skänker vi skattebetalare nog redan. Har planer på kommunikation över älven till sjukhuset helt lagts på is??

Anonym

 

Att lägga ut 43 miljoner för 10 minuters tidsvinst tycker jag är rena vansinnet. Kommunen har redan slösat tillräckligt av våra skattepengar. Skulle kunna ge många exempel till exempel 8 kommunalråd – det fanns 3 när jag kom till Karlstad och dom där fåniga strecken på cykelbanan från stan till Råtorp – vindkraftverk m.m.

Åke

 

Det är säkert mycket som blir bra med den nya gångbron mellan Råtorp och Färjestad. Men en sak verkar inte vara förutsedd. Nämligen trafiken från norrut och in mot stan. Så länge travet och arenan finns på Färjestadssidan kommer många ”norråkare” att parkera sina bilar på Råtorpssidan och sedan gå över. Frågan är med andra ord, hur ska den parkeringen kunna ske på ett bra och lagligt sätt? Räcker det med ett förbud? Nöt att knäcka så småningom.

Agne Byström

 

Tycker att kommunen borde prioritera en bro över älven vid Ullebergsleden. Den skulle avlasta trafiken på Karl IX, Våxnäsgatan samt Älvgatan betydligt för Karlstadsborna. Dessutom så skulle betydligt fler människor få en förkortat restid än vad en cykelbro skulle innebära vid Löfbergs Arena, men det kanske inte är det primära.

Morgan

 

Jättebra med en cykelbro till LLA mm men prioritera det planerade bygget av bron för cyklar, kollektivtrafik och ambulanser mellan Romstad och Sommarro först!

Anonym

 

Jag tycker det är jättebra. Bor på Råtorp är ofta över till LLA och väljer själv oftast cykel. Med denna cykelbro blir det även ett naturskönt promenadstråk.

Cyklisten

 

Jag tycker att pengarna kan läggas på underhåll av våra gator i kommunen.

Anonym

 

Ett riktigt lyft för cykel-Karlstad med nya bron Råtorp-Färjestad :) Borgmästarbron är inte trevlig att cykla på varken som barn eller vuxen. Heja Karlstad :) Cykel=bättre miljö.

Pia

 

40 miljoner för en lokalförbindelse mellan Råtorp och Färjestad är ju helt vansinnigt. De flesta cyklar mot centrum ändå.

Anonym

 

Tror att många Karlstadbor skulle uppskatta en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad. Förutom arbetspendlare och hockey- och travpublik även ett stort plus för alla motionärer längs med älven! Tummen upp!

Christina Alfredsson

 

Cykelbro! En helt försvarbar satsning. Ska man till Skåre från Färjestad eller Rud är man idag tvungen att cykla på en ytterst trafikfarlig väg, Färjestadsvägen.

Anonym

 

Projektet är ett i raden av många byggprojekt med åverkan på den stadsnära livsmiljön. Inga politiker i kommunen verkar värna om miljön, utan mantrat är: ”bygg” där inga livsmiljöer är heliga. Kan man något om mänskligt beteende begriper man att dom som redan cyklar fortsätter med det och de som alltid tar bilen gör det oavsett om bron tillkommer eller inte. Lägg i stället pengarna till äldre och sjukvården där behovet är oändligt.

Carola Carlsson

 

Jättebra! Nu blir det cykel till vänner på andra sidan älven! Även jättefin cykeltur centrum-Råtorp-Färjestad-centrum! För både turister och locals :)

Anonym

 

Mycket positivt med en bro över älven mellan Färjestad och Råtorp. Tidsvinst för dem som kan använda cykel istället för bil. Bor själv på Sommarro väntar på planer på cykelbro mellan Sommarro och Romstad. Vet att diskussion har varit om en cykelbro här.

Lenita Damberg

 

Bygg en ny bro vid Kartberget och avlasta trafiken på Karl IX gata och underlätta för ambulanser och alla som jobbar på lasarettet. Det borde prioriteras före cykelbron. Jag motsätter mig inte cykelbron, men frågan är vad som bör prioriteras först.

Trafikant på Karl IX

 

Jag tycker det är fantastiskt om bron byggs, och är hundra procent för. Det ger många möjligheter för den som vill motionera, och det är bra ur miljösynpunkt vilket är det viktigaste. Jag är glatt överraskad.

Lars Länström

 

Känns märkligt att man från NWT:s sida framställer denna broförbindelse som något negativt då jag anser att detta är ett jättelyft för Karlstadborna ur många aspekter. Speciellt om man tänker ett steg längre än bara en ”tidsvinst på runt 10 min för cyklister som vill ta sig från Råtorp till Färjestad” då Sanna Sportcenter snart kommer att finnas och människor som vill se på fotboll och friidrott eller kanske tom utöva sporterna som bor på Rud, Järpetan samt Färjestad då kan nyttja denna bro för att enkelt och miljövänligt ta sig dit. Dessutom är det mycket bra för miljön bland annat eftersom trafiksituationen vid Färjestads hemma matcher kommer att lätta betydligt samt en vinstlott för trav och hockey intresserade människor som bor på Råtorp, Älvåker samt Skåreberget som i framtiden kan skippa bilen och ta en cykeltur eller promenad till evenemang och då har vi förutom miljön även främjat folkhälsan också.

43 miljoner är väldigt mycket pengar men då denna bro kommer att finnas och nyttjas i många herrans år framöver är jag övertygad om att det är en god investering för Karlstadborna och framför allt för miljön för våra kommande generationers skull och vad är väl bättre än att investera i de som skall leva och verka i denna stad efter oss.

Jag hoppas innerligt att en del av mina surt förvärvade skattekronor kommer till användning i bygget av bron!

Fredrik

 

Vad onödigt att bygga en ny bro. Spärra av en bit av bilbron istället eller bygg ut den bro som finns. Lägg pengarna på skola eller sjukhus, istället för att slösa bort 43 miljoner.

Kommenterat av Thea 9 år när hon läste tidningen.

 

Bra ide! En bilparkering på andra sidan älven skulle underlätta trafiken vid stora evenemang. En ytterligare lösning för att förbättra för oss pendlare är ett cykelgarage vid järnvägsstation och busstationen så vi kan förvara cykeln på ett tryggt sätt under dag eller natt. Örebro har den lösningen.

Patric Klaremo

 

Det vore mer befogat att bygga en gångbro över vägen söder om ishallen över till parkeringen, där är det ju kaos före och efter varje match. Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd här!! Men någon måste dö först innan man får upp ögonen, detta har jag själv erfarit!!

Anonym

 

Finns det ingen gräns för hur mycket kommunen skall supporta Färjestads BK? Att motivera en bro där med att arbetspendling underlättas är ju helt sinnessjukt. Hur många har sin arbetsplats på Råtorp respektive Färjestad, Rud eller Lorensberg? Ett fåtal. Har du din arbetsplats söder om motorvägsbron spelar det ingen roll om du åker över där eller på en bro vid arenan. Dessutom förstörs en mycket populär badplats sommartid. Lägg 43 miljoner på nåt bättre. Idrottsanläggningar till exempel Tingvalla isstadion som är ett vallöfte sedan länge! Konstgräs för fotbollen?

Orienteraren

 

Kanon!!! Det minskar inte bara cykeltiden för de som väljer att ta cykeln i vår fina stad. Det är ju även positivt för alla boende i områdena som nu lättare kommer över på andra sidan älven utan bil/buss! Kommer säkert bli uppskattat av hockey- och travpubliken från andra sidan älven också som nu hellre kan gå eller cykla över! Bara +!!!

Elin

 

En cykelbro mellan Råtorp och Färjestad borde knappast ur allmän synpunkt vara det mest angelägna cykelprojektet. Det borde vara viktigare att avsluta en del tidigare påbörjade cykelvägar. Den tänkta(?) cykelvägen mellan Färjestad och Skåre på östra sidan av älven avslutades i Södra Järpetan. Cykelstråket längs Järnvägsgatan norrifrån mot järnvägsstationen är undermåligt från Älvgatan och får ett abrupt slut vid Drottninggatan. Från Herrhagen mot centrum, söder om Bilan när man korsar Eneströmsgatan och ska in på Drottninggatan är ett annat exempel på oavslutad cykelväg. Argumentet att det är ett medborgarförslag verkar underligt. En annan sak vore bra, införa ett förbud mot konst på cykelvägar. Många cykelvägar är bra också.

Tomas

 

Självklart skall vi ha en bro, tänker framförallt på alla tappra ungdomar från västra sidan av älven, som nu kämpar cyklande parallellt med motorvägen för att kunna utöva sina fritidsaktiviteter vid ridstallarna, travbanan och ishallen.

Tom Gustafsson Lynch

 

Vansinnigt. Kan väl använda pengarna på bättre saker.

Lennart Thorsson, Rud

 

Förutsätter att detta projekt tidsmässigt ligger efter de andra planerade broprojekten i staden, dvs bron över älven mellan Romstad och Jakobsberg samt bron över älven mellan Lamberget och Örsholmen!

Stefan

 

Kul att det är något 'större' projekt på gång i Karlstad, nu jobbar jag i Ludvika (bor i Karlstad). Och den 'lilla' staden har byggt en gångbro mellan centrum och till stranden av sjön Väsman gick över järnvägen, det blev en stor förändring till det bättre, mycket trevligare och lättare att komma till stranden som har badmöjligheter, restaurang, hamnområde m.m, den är ca 186 meter lång, pris ca 46 miljoner. (var nog mycket markplanering i det priset). Blir naturligtvis lättare att komma till olika arrangemang som ishockey, trav, men jag tror att många kommer att cykla över till Färjestadsidan för att sola/bada, jag bor på Älvåker (som angränsar till Råtorp) och har åkt över till Färjestadssidan för att sola/bada med bil och cyklat för att gå på ishockey. Så jag tror att det skulle bli ett uppsving för FBK-hockey, trav och många med mig skulle utnyttja den trevliga sandstranden som är angränsande till ishallens parkering.

Lennart

 

När kommunen inte ens klarar av att hålla dagens cykelbanor snö-, is- och halkfria, funderar man på att satsa minst 43 miljoner på en cykelbro. Varför inte göra ett besök i verkligheten, prova att cykelledes ta er fram efter ett snöfall (infaller då och då december-mars) så kanske ni inser att skattepengarna behövs bättre till att göra cykelvägarna framkomliga med mindre risk för olyckor. Jag har cyklat omkull tre gånger i vinter pga ej plogade/sandade cykelvägar, dessbättre bara med skrubbsår som följd, men sker ingen förbättring tar jag bilen resterande vintersäsong.

Före detta vintercyklist

 

Visst det är väl bra att satsa på cykelvägar så det ska väljas före bil för miljöns skull. Men en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad löser inte trafiksituationen i centrum! Det kan ses som vettiga investeringar men det är inte prio! Kom med en lösning som gör att alla som åker Hammaröleden inte behöver åka genom centrala delar av stan, till exempel!

Lars Bengtsson

 

Man borde prioritera den bro som diskuterats över älven vid sjukhusområdet för att ambulans lättare ska ta sig fram. Satsningen med en bro vid Råtorp/Färjestad gynnar endast ett fåtal. Med argumentet att man vill få fler att ta cykel istället för bil, så finns fler broar att bygga dvs argumentet håller inte.

Anonym

 

Detta blir grymt! All satsning på cyklande är bra.

S.H

 

2011-03-08 när stadsbyggnadsnämnden ställde ut sin detaljplan som man godkänt 2011-01-26 så ansåg man att ”många går och cyklar längs Norra infarten och en cykelväg skulle öka trafiksäkerheten. 2013 anser Teknik- och fastighetsförvaltningen, när halva sträckan byggts, och förberetts för förlängning, att just denna cykelväg nu plötsligt gynnar för få. Det heter att ” pengarna nyttjas bätttre” om man tillför dom till en bro mellan Råtorp och Färjestad, även om denna bro blir dyrare än den tänkta cykelvägen. Detta samtidigt som samma kommun planerar nya bostadsområden vid Almar. Hur skall de boende här kunna cykla in till Karlstad centrum? Jag har då en öppen fråga till de styrande i kommunen, när vi ändå är igång, skall vi inte planera för en bro över till västra sidan älven även vid Almar, så de boende vid Almar kommer åt en cykelväg när de vill kunna cykla till sina arbeten eller för att handla? 2 broar över Klarälven i stället för en cykelväg längs Norra Infarten, snacka om att slänga pengarna i älven.

Skattebetalaren

 

Vansinne. Ett tak över Tingvalla vore en bättre satsning för Karlstad med omnejds ungdomar.

Anonym

 

Bron blir jättebra! Den binder ihop flera stora stadsdelar och kommer att förbättra förutsättningarna för cykel. Som Råtorpsbo skulle det även vara trevligt att förutom I2-skogen även kunna nyttja Tyr-terrängen. Bra även för hockeyfamiljer som kanske slipper skjutsa i samma omfattning.

K

 

Jag anser att k-d har ett mycket större behov av överfarter, broar, till sjukhuset som ligger inklämt i Sommarro. Även rep av Jakobsbergsbron mellan k-d o Hammarön. Om man ska hjälpa ishockeyn så skänker vi skattebetalare nog redan. Har planer på kommunikation över älven till sjukhuset helt lagts på is??

Anonym

 

Att lägga ut 43 miljoner för 10 minuters tidsvinst tycker jag är rena vansinnet. Kommunen har redan slösat tillräckligt av våra skattepengar. Skulle kunna ge många exempel till exempel 8 kommunalråd – det fanns 3 när jag kom till Karlstad och dom där fåniga strecken på cykelbanan från stan till Råtorp – vindkraftverk m.m.

Åke

 

Det är säkert mycket som blir bra med den nya gångbron mellan Råtorp och Färjestad. Men en sak verkar inte vara förutsedd. Nämligen trafiken från norrut och in mot stan. Så länge travet och arenan finns på Färjestadssidan kommer många ”norråkare” att parkera sina bilar på Råtorpssidan och sedan gå över. Frågan är med andra ord, hur ska den parkeringen kunna ske på ett bra och lagligt sätt? Räcker det med ett förbud? Nöt att knäcka så småningom.

Agne Byström

 

Tycker att kommunen borde prioritera en bro över älven vid Ullebergsleden. Den skulle avlasta trafiken på Karl IX, Våxnäsgatan samt Älvgatan betydligt för Karlstadsborna. Dessutom så skulle betydligt fler människor få en förkortat restid än vad en cykelbro skulle innebära vid Löfbergs Arena, men det kanske inte är det primära.

Morgan

 

Jättebra med en cykelbro till LLA mm men prioritera det planerade bygget av bron för cyklar, kollektivtrafik och ambulanser mellan Romstad och Sommarro först!

Anonym

 

Jag tycker det är jättebra. Bor på Råtorp är ofta över till LLA och väljer själv oftast cykel. Med denna cykelbro blir det även ett naturskönt promenadstråk.

Cyklisten

 

Jag tycker att pengarna kan läggas på underhåll av våra gator i kommunen.

Anonym

 

Ett riktigt lyft för cykel-Karlstad med nya bron Råtorp-Färjestad :) Borgmästarbron är inte trevlig att cykla på varken som barn eller vuxen. Heja Karlstad :) Cykel=bättre miljö.

Pia

 

40 miljoner för en lokalförbindelse mellan Råtorp och Färjestad är ju helt vansinnigt. De flesta cyklar mot centrum ändå.

Anonym

 

Tror att många Karlstadbor skulle uppskatta en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad. Förutom arbetspendlare och hockey- och travpublik även ett stort plus för alla motionärer längs med älven! Tummen upp!

Christina Alfredsson

 

Cykelbro! En helt försvarbar satsning. Ska man till Skåre från Färjestad eller Rud är man idag tvungen att cykla på en ytterst trafikfarlig väg, Färjestadsvägen.

Anonym

 

Projektet är ett i raden av många byggprojekt med åverkan på den stadsnära livsmiljön. Inga politiker i kommunen verkar värna om miljön, utan mantrat är: ”bygg” där inga livsmiljöer är heliga. Kan man något om mänskligt beteende begriper man att dom som redan cyklar fortsätter med det och de som alltid tar bilen gör det oavsett om bron tillkommer eller inte. Lägg i stället pengarna till äldre och sjukvården där behovet är oändligt.

Carola Carlsson

 

Jättebra! Nu blir det cykel till vänner på andra sidan älven! Även jättefin cykeltur centrum-Råtorp-Färjestad-centrum! För både turister och locals :)

Anonym

 

Mycket positivt med en bro över älven mellan Färjestad och Råtorp. Tidsvinst för dem som kan använda cykel istället för bil. Bor själv på Sommarro väntar på planer på cykelbro mellan Sommarro och Romstad. Vet att diskussion har varit om en cykelbro här.

Lenita Damberg

 

Bygg en ny bro vid Kartberget och avlasta trafiken på Karl IX gata och underlätta för ambulanser och alla som jobbar på lasarettet. Det borde prioriteras före cykelbron. Jag motsätter mig inte cykelbron, men frågan är vad som bör prioriteras först.

Trafikant på Karl IX

 

Jag tycker det är fantastiskt om bron byggs, och är hundra procent för. Det ger många möjligheter för den som vill motionera, och det är bra ur miljösynpunkt vilket är det viktigaste. Jag är glatt överraskad.

Lars Länström

 

Känns märkligt att man från NWT:s sida framställer denna broförbindelse som något negativt då jag anser att detta är ett jättelyft för Karlstadborna ur många aspekter. Speciellt om man tänker ett steg längre än bara en ”tidsvinst på runt 10 min för cyklister som vill ta sig från Råtorp till Färjestad” då Sanna Sportcenter snart kommer att finnas och människor som vill se på fotboll och friidrott eller kanske tom utöva sporterna som bor på Rud, Järpetan samt Färjestad då kan nyttja denna bro för att enkelt och miljövänligt ta sig dit. Dessutom är det mycket bra för miljön bland annat eftersom trafiksituationen vid Färjestads hemma matcher kommer att lätta betydligt samt en vinstlott för trav och hockey intresserade människor som bor på Råtorp, Älvåker samt Skåreberget som i framtiden kan skippa bilen och ta en cykeltur eller promenad till evenemang och då har vi förutom miljön även främjat folkhälsan också.

43 miljoner är väldigt mycket pengar men då denna bro kommer att finnas och nyttjas i många herrans år framöver är jag övertygad om att det är en god investering för Karlstadborna och framför allt för miljön för våra kommande generationers skull och vad är väl bättre än att investera i de som skall leva och verka i denna stad efter oss.

Jag hoppas innerligt att en del av mina surt förvärvade skattekronor kommer till användning i bygget av bron!

Fredrik

 

Vad onödigt att bygga en ny bro. Spärra av en bit av bilbron istället eller bygg ut den bro som finns. Lägg pengarna på skola eller sjukhus, istället för att slösa bort 43 miljoner.

Kommenterat av Thea 9 år när hon läste tidningen.