2015-02-05 15:50

2015-02-05 15:50

Karlstadforskare får uppdrag i Vetenskapsrådet

KARLSTAD/UPPSALA

Professorn i medie och kommunikationsvetenskap vid karlstads universitet, Henrik Örnebring, har valts in i Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom Humaniora och samhällsvetenskap. Uppdraget är på fyra år.

Örnebring är därtill föreståndare för ett nybildat centra för forskning om nyheter och opinionsbildning i den digitala eran. Innan han blev professor vid Karlstads universitet 2013, arbetade han med heltidsforskning vid University of Oxford, först på Reuters Institute for the Study of Journalism och sedan vid European Studies Centre.

– Det är ett både hedrande och mycket intressant uppdrag. Arbetet består ju i att läsa och bedöma andras ansökningar, vilket betyder att man så att säga är i direktkontakt med forskningsfronten. Det kommer bli mycket spännande att få en bredare inblick i vad svenska forskare i de här ämnena tycker är viktiga och angelägna frågor just nu, säger Henrik Örnebring.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och en av Sveriges största forskningsfinansiärer.

Örnebring är därtill föreståndare för ett nybildat centra för forskning om nyheter och opinionsbildning i den digitala eran. Innan han blev professor vid Karlstads universitet 2013, arbetade han med heltidsforskning vid University of Oxford, först på Reuters Institute for the Study of Journalism och sedan vid European Studies Centre.

– Det är ett både hedrande och mycket intressant uppdrag. Arbetet består ju i att läsa och bedöma andras ansökningar, vilket betyder att man så att säga är i direktkontakt med forskningsfronten. Det kommer bli mycket spännande att få en bredare inblick i vad svenska forskare i de här ämnena tycker är viktiga och angelägna frågor just nu, säger Henrik Örnebring.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och en av Sveriges största forskningsfinansiärer.