2015-02-05 18:00

2015-02-05 18:00

Cykelbron – en het fråga

KARLSTAD: Planerade satsningen på 43 miljoner kronor

Responsen blev stor på artikeln om den planerade cykelbron mellan Råtorp och Färjestad.
Över hundra läsare har kommenterat satsningen. Bron får både tummen upp och tummen ner.

Kommentarerna strömmade in på Facebook, via sms, mejl och telefonsamtal.

Den planerade satsningen på en ny cykelbro mellan Färjestad och Råtorp engagerar verkligen läsarna. Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden är inte förvånad.

– Ofta är det stort och bra engagemang när vi håller på med trafik- och stadsfrågor. Folk har mycket funderingar, frågor och synpunkter, både positiva och negativa.

Hur mycket lyssnar ni på synpunkterna ni får?

– Det är en del i beslutsunderlaget. Sedan gör vi våra egna analyser. När det gäller trafiken har vi en trafikplan som är antagen av fullmäktige och den är utgångspunkten i det arbete vi gör.

– Sedan kommer det upp detaljfrågor och smarta, enkla lösningar som folk skickar in via medborgarförslag som vi ibland bifaller.

En fråga som flera har ställt är om det blir någon fortsättning på cykelvägen på den östra sidan av älven, från Järpetan och norrut.

– I dagsläget är inte den aktuell. Det är flera anledningar. Vi hade svårt att komma fram med den cykelvägen, vi äger inte marken. Då skulle det behöva fyllas på ett antal ställen i älven och det skulle bli väldigt dyrt.

Det skulle också krävas en breddning av Skårebron, som Trafikverket äger.

– Så det var både av praktiska och ekonomiska skäl som vi bytte fot.

Kommentarerna strömmade in på Facebook, via sms, mejl och telefonsamtal.

Den planerade satsningen på en ny cykelbro mellan Färjestad och Råtorp engagerar verkligen läsarna. Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden är inte förvånad.

– Ofta är det stort och bra engagemang när vi håller på med trafik- och stadsfrågor. Folk har mycket funderingar, frågor och synpunkter, både positiva och negativa.

Hur mycket lyssnar ni på synpunkterna ni får?

– Det är en del i beslutsunderlaget. Sedan gör vi våra egna analyser. När det gäller trafiken har vi en trafikplan som är antagen av fullmäktige och den är utgångspunkten i det arbete vi gör.

– Sedan kommer det upp detaljfrågor och smarta, enkla lösningar som folk skickar in via medborgarförslag som vi ibland bifaller.

En fråga som flera har ställt är om det blir någon fortsättning på cykelvägen på den östra sidan av älven, från Järpetan och norrut.

– I dagsläget är inte den aktuell. Det är flera anledningar. Vi hade svårt att komma fram med den cykelvägen, vi äger inte marken. Då skulle det behöva fyllas på ett antal ställen i älven och det skulle bli väldigt dyrt.

Det skulle också krävas en breddning av Skårebron, som Trafikverket äger.

– Så det var både av praktiska och ekonomiska skäl som vi bytte fot.