2015-02-05 06:00

2015-02-05 06:23

Cykelbro för 43 miljoner

KARLSTAD: Kommunen planerar jättesatsning

Här vill Karlstads kommun bygga en gång- och cykelbro. Investeringen på över 40 miljoner kronor kommer att innebära runt tio minuters tidsvinst för cyklister som vill ta sig mellan Råtorp och Färjestad.

I slutet av månaden ska den årslånga utredningen vara klar. Då ska också stadsbyggnadsnämnden ha tagit ställning till den planändring som krävs för att möjliggöra bron.

Tanken på en förbindelse mellan Färjestad och Råtorp har funnits i många år. 2017 ska bygget påbörjas, enligt planerna.

– Vi vill vara en av Sveriges främsta cykelkommuner, och styra över biltrafiken till kollektiv- och cykeltrafik, säger kommunens fastighetsdirektör Hans Wennerholm.

Det är en jättesatsning som kommunen vill göra på cykelåkandet. Projekteringen, som ska påbörjas i år, kostar tre miljoner kronor. Och att bygga bron beräknas kosta ungefär 40 miljoner kronor.

– Det är en bred älv, konstaterar Hans Wennerholm. Då kostar det mycket pengar. Men visst är det en stor kostnad, även om det kanske inte är det i förhållande till andra infrastrukturkostnader.

2,5-3 kilometer

För cyklister som ska ta sig över älven, och därmed slipper åka via Borgmästarbron, innebär den cirka 300 meter långa bron 2,5 till 3 kilometer kortare resa. I tid – cirka tio minuter.

Det är tillräckligt, anser kommunen.

– Det vi vill göra är att flytta över arbetspendling och transporter från bil till mer hållbara transportslag. Vi vill få till en beteendeförändring, och då handlar mycket om att minska trösklarna. Är det smidigt och snabbt väljer man cykel, säger Hans Wennerholm.

Man tror också att bron kommer att ha en viss psykologisk effekt.

– Ska man över älven och ser att det finns en bro sätter man sig inte i bilen och kör runt.

Politiker överens

Numera finns det politisk enighet till satsningen. Så har det inte varit hela tiden.

För Miljöpartiet, som har miljösmarta transporter som en huvudfråga, var bron ingen självklar satsning.

– Vi har haft en diskussion i relation till de andra broarna. Ska vi ta hand om dem först eller bygga en ny bro? Sedan har vi landat i att det är bra att man satsar på en cykelbro där, säger kommunalrådet Maria Frisk (MP).

Det var inte självklart för er?

– Man måste alltid fundera på vad som är försvarbart att göra utifrån det man har att röra sig med. Vi vet att vi har ganska stora brosatsningar som behöver göras framöver.

Oklart intresse

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, påpekar att bron inte bara kommer att vara till nytta för dem som bor på Färjestad och Råtorp.

– Den stora målgruppen är de som bor lite norr om Råtorp. För dem kanske det är avgörande om det handlar sju-åtta kilometer i stället för en mil på cykel, säger han.

– Sedan tror jag det är positivt för trafiksituationen i samband med stora arrangemang på Färjestad, som hockey och trav.

Frågan är hur viktig bron är för Karlstadsborna. I kommunens handlingar om ett eventuellt brobygge nämns ”många och återkommande medborgarförslag...” som en av anledningarna.

NWT har begärt ut samtliga medborgarförslag sedan 2007 som handlar om en bro mellan Råtorp och Färjestad.

Det är tre stycken.

Det senaste är fyra år gammalt.

I slutet av månaden ska den årslånga utredningen vara klar. Då ska också stadsbyggnadsnämnden ha tagit ställning till den planändring som krävs för att möjliggöra bron.

Tanken på en förbindelse mellan Färjestad och Råtorp har funnits i många år. 2017 ska bygget påbörjas, enligt planerna.

– Vi vill vara en av Sveriges främsta cykelkommuner, och styra över biltrafiken till kollektiv- och cykeltrafik, säger kommunens fastighetsdirektör Hans Wennerholm.

Det är en jättesatsning som kommunen vill göra på cykelåkandet. Projekteringen, som ska påbörjas i år, kostar tre miljoner kronor. Och att bygga bron beräknas kosta ungefär 40 miljoner kronor.

– Det är en bred älv, konstaterar Hans Wennerholm. Då kostar det mycket pengar. Men visst är det en stor kostnad, även om det kanske inte är det i förhållande till andra infrastrukturkostnader.

2,5-3 kilometer

För cyklister som ska ta sig över älven, och därmed slipper åka via Borgmästarbron, innebär den cirka 300 meter långa bron 2,5 till 3 kilometer kortare resa. I tid – cirka tio minuter.

Det är tillräckligt, anser kommunen.

– Det vi vill göra är att flytta över arbetspendling och transporter från bil till mer hållbara transportslag. Vi vill få till en beteendeförändring, och då handlar mycket om att minska trösklarna. Är det smidigt och snabbt väljer man cykel, säger Hans Wennerholm.

Man tror också att bron kommer att ha en viss psykologisk effekt.

– Ska man över älven och ser att det finns en bro sätter man sig inte i bilen och kör runt.

Politiker överens

Numera finns det politisk enighet till satsningen. Så har det inte varit hela tiden.

För Miljöpartiet, som har miljösmarta transporter som en huvudfråga, var bron ingen självklar satsning.

– Vi har haft en diskussion i relation till de andra broarna. Ska vi ta hand om dem först eller bygga en ny bro? Sedan har vi landat i att det är bra att man satsar på en cykelbro där, säger kommunalrådet Maria Frisk (MP).

Det var inte självklart för er?

– Man måste alltid fundera på vad som är försvarbart att göra utifrån det man har att röra sig med. Vi vet att vi har ganska stora brosatsningar som behöver göras framöver.

Oklart intresse

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, påpekar att bron inte bara kommer att vara till nytta för dem som bor på Färjestad och Råtorp.

– Den stora målgruppen är de som bor lite norr om Råtorp. För dem kanske det är avgörande om det handlar sju-åtta kilometer i stället för en mil på cykel, säger han.

– Sedan tror jag det är positivt för trafiksituationen i samband med stora arrangemang på Färjestad, som hockey och trav.

Frågan är hur viktig bron är för Karlstadsborna. I kommunens handlingar om ett eventuellt brobygge nämns ”många och återkommande medborgarförslag...” som en av anledningarna.

NWT har begärt ut samtliga medborgarförslag sedan 2007 som handlar om en bro mellan Råtorp och Färjestad.

Det är tre stycken.

Det senaste är fyra år gammalt.

Vad tycker du?

Karlstads kommun planerar att lägga cirka 43 miljoner kronor på en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad. Vad tycker du om jättesatsningen? Är kostnaden rimlig i förhållande till tidsvinsten?

Vad skulle få dig att välja cykel istället för bil? Och vilka satsningar vill du se i ditt område?

Hör av dig till NWT med dina åsikter. Ring, sms:a, mejla eller kommentera, i artiklarna, på Facebook och via Twitter.

Telefon: 054-19 90 00 (klockan 09.00-11.30)

SMS: 0730-12 12 12

Mejl: ifokus@nwt.se

 

Så ser kommunens cykelplan ut

Karlstads kommun har de senaste åren gjort flera satsningar på cykeltrafiken. Sedan i somras finns också en plan för hur man ska få cyklandet att öka i kommunen.

Cykelplanens syfte är framför allt att minska de korta bilresorna. Det ska göras genom allt från att separera cykeltrafik från biltrafik och se över skyltning till att förbättra snöröjningen och bygga nya cykelleder.

Bland annat nämns cykelstråk mellan tätorterna i kommunen. Ett exempel är cykelväg Karlstad–Alster–Skattkärr.

Enligt cykelplanen görs nästan var femte resa i Karlstad med cykel.

Källa: Karlstads kommun