2015-02-05 20:15

2015-02-06 13:38

Compare klarade krisen

VÄRMLAND: Nu firar IT-klustret 15 år

Hypad bransch utbyttes till kris. Men 15 år efter starten blomstrar IT-klustret Compare.

– Branschen finns, växer och är en bransch vi ska vara rädda om i Värmland, säger Göran Österman.

Han är verkställande tjänsteman för stiftelsen Compare som nu firar 15-års jubileum. I dag har stiftelsen 105 medlemsföretag, vilket kändes som något av en utopi på den tiden:

– Allt hände i Stockholm på den tiden, det var där businessen fanns.

Syftet med klustret var att väcka intresse för företag att samverka och lättare kunna rekrytera kompetens inom IT- och telekomsektorn.

Compare rivstartade därför med en stor reklamkampanj i Stockholm, stora affischer i tunnelbanan och en något uppseendeväckande form av direktreklam:

– Vi stod på Arlanda och delade ut solglasögon och solkräm och lockade folk till solstaden Karlstad, säger Göran Österman och skrattar åt minnet.

Gick stärkta ur krisen

Då, liksom nu, stod Compare på tre ben: rekrytering, marknadsföring och etablering. Men rivstarten tog en plötslig vändning när IT-krisen, bara veckor efter starten, var ett faktum.

– Vecka 13 2001 nådde krisen oss. Det var då vi fick information om neddragningar, även inom stora företag, efter elva års uppgång, säger Göran Österman.

Men i efterhand menar han att svårigheterna egentligen stärkte stiftelsen:

– Vi fick gå in och jobba med elände och hitta lösningar på problemen. Och det är väl också styrkan med Compare: medlemsföretagen samarbetar inom vissa områden, inom andra är man bittra konkurrenter.

Göran Österman vill också poängtera att det är just medlemsföretagen som är Compare.

– Det är inte jag, eller kansliet, som representerar vad Compare är. Se bara på framgångssagan med arbetet mot Norge. I dag gör mer än hälften av våra företag business i Norge och många har större omsättning där – än vad man har på hemmaplan.

Vilken är den största skillnaden på Compare nu, mot för 15 år sedan?

– I dag är vi mycket mer av ett projekthus. Vi har drivit många EU-finansierade projekt, vi har varit med och sjösatt Nordic Medtest och har i dag ett mycket nära samarbetet med Karlstads universitet, exempelvis med centrum för tjänsteforskning och naturligtvis med datavetenskapen, säger Göran Österman.

Han menar att just universitetssamarbetet är något Compare vill utveckla ännu mer:

– Att gymnasieelever och universitetsstudenter knyts till näringslivet är avgörande för att få rätt kompetens även i framtiden.

Han är verkställande tjänsteman för stiftelsen Compare som nu firar 15-års jubileum. I dag har stiftelsen 105 medlemsföretag, vilket kändes som något av en utopi på den tiden:

– Allt hände i Stockholm på den tiden, det var där businessen fanns.

Syftet med klustret var att väcka intresse för företag att samverka och lättare kunna rekrytera kompetens inom IT- och telekomsektorn.

Compare rivstartade därför med en stor reklamkampanj i Stockholm, stora affischer i tunnelbanan och en något uppseendeväckande form av direktreklam:

– Vi stod på Arlanda och delade ut solglasögon och solkräm och lockade folk till solstaden Karlstad, säger Göran Österman och skrattar åt minnet.

Gick stärkta ur krisen

Då, liksom nu, stod Compare på tre ben: rekrytering, marknadsföring och etablering. Men rivstarten tog en plötslig vändning när IT-krisen, bara veckor efter starten, var ett faktum.

– Vecka 13 2001 nådde krisen oss. Det var då vi fick information om neddragningar, även inom stora företag, efter elva års uppgång, säger Göran Österman.

Men i efterhand menar han att svårigheterna egentligen stärkte stiftelsen:

– Vi fick gå in och jobba med elände och hitta lösningar på problemen. Och det är väl också styrkan med Compare: medlemsföretagen samarbetar inom vissa områden, inom andra är man bittra konkurrenter.

Göran Österman vill också poängtera att det är just medlemsföretagen som är Compare.

– Det är inte jag, eller kansliet, som representerar vad Compare är. Se bara på framgångssagan med arbetet mot Norge. I dag gör mer än hälften av våra företag business i Norge och många har större omsättning där – än vad man har på hemmaplan.

Vilken är den största skillnaden på Compare nu, mot för 15 år sedan?

– I dag är vi mycket mer av ett projekthus. Vi har drivit många EU-finansierade projekt, vi har varit med och sjösatt Nordic Medtest och har i dag ett mycket nära samarbetet med Karlstads universitet, exempelvis med centrum för tjänsteforskning och naturligtvis med datavetenskapen, säger Göran Österman.

Han menar att just universitetssamarbetet är något Compare vill utveckla ännu mer:

– Att gymnasieelever och universitetsstudenter knyts till näringslivet är avgörande för att få rätt kompetens även i framtiden.

Vill skapa fler affärer

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen.

Uppdraget är bland annat att verka för att medlemsföretagen kan göra fler affärer och få tag i rätt kompetens.

Man ska även verka för etableringar och investeringar i regionen, till nytta för medlemsföretagen.

Stiftelsen får i snitt ta emot 2-3 miljoner kronor i offentliga medel, inklusive EU-pengar, varje år, liksom omkring hälften så mycket i privata medel.

Källa: www.compare.se